Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Christofer Fjellner
PE 630.395v02-00   A8-0090/2019
26. veljače 2019.
129k  638k  80k 
Odbor za međunarodnu trgovinu Postupak izvještavanja na vlastitu inicijativu (INI)
IZVJEŠĆE o provedbi Uredbe (EU) br. 978/2012 o OSP-u
Tanja Fajon
PE 629.515v02-00   A8-0089/2019
26. veljače 2019.
648k  1319k  205k 
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Inés Ayala Sender
PE 626.770v04-00   A8-0088/2019
26. veljače 2019.
189k  838k  103k 
Odbor za proračunski nadzor Postupak davanja razrješnice (DEC)
IZVJEŠĆE o tematskim izvješćima Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2017.
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Vladimír Maňka , Pedro Silva Pereira
PE 630.626v02-00   A8-0087/2019
26. veljače 2019.
111k  522k  69k 
Odbor za proračune
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Postupak suglasnosti (APP)
PRIVREMENO IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Vijeća o osnivanju Europskog monetarnog fonda
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Michał Boni
PE 625.429v02-00   A8-0086/2019
22. veljače 2019.
233k  838k  115k 
Odbor za industriju, istraživanje i energiju Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1222/2009
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Iskra Mihaylova
PE 636.100v01-00   A8-0085/2019
22. veljače 2019.
34k  446k  58k 
Odbor za regionalni razvoj Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih
europarl.activities.expert.report.ERRS_HR
Julia Reda
PE 631.940v02-00   A8-0084/2019
22. veljače 2019.
627k  1410k  209k 
Odbor za industriju, istraživanje i energiju Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Heidi Hautala
PE 627.758v02-00   A8-0083/2019
22. veljače 2019.
92k  512k  64k 
Odbor za međunarodnu trgovinu Nezakonodavno donošenje zakona (NLE)
PREPORUKA o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma
Bogdan Andrzej Zdrojewski
PE 634.693v02-00   A8-0082/2019
21. veljače 2019.
29k  594k  74k 
Odbor za kulturu i obrazovanje Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju odredbi za nastavak tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u okviru programa Erasmus+ u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske („Ujedinjena Kraljevina”) iz Europske unije
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Monica Macovei
PE 628.572v02-00   A8-0081/2019
21. veljače 2019.
26k  436k  53k 
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Nezakonodavno donošenje zakona (NLE)
PREPORUKA o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Aranžmana između Europske unije, s jedne strane, i Kraljevine Norveške, Republike Islanda, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna, s druge strane, o sudjelovanju tih država u Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest