Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jeppe Kofod , Luděk Niedermayer
PE 627.890v02-00   A8-0170/2019
8 martie 2019
2872k  359k 
Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
RAPORT referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
ERATE
Marita Ulvskog
PE 632.060v02-00   A8-0169/2019
7 martie 2019
1275k  223k 
Comisia pentru transport și turism Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a Directivei 2000/84/CE
AMENDAMENTE
Francisco Assis
PE 560.897v04-00   A8-0168/2019
7 martie 2019
530k  56k 
Comisia pentru transport și turism Proceduri fără caracter legislativ
RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor membre, a Protocolului de modificare a Acordului de transport maritim dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și guvernul Republicii Populare Chineze, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană
Kostas Chrysogonos
PE 630.743v02-00   A8-0167/2019
6 martie 2019
18k  487k  47k 
Comisia pentru afaceri juridice Imunitate
RAPORT referitor la cererea de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen
Kostas Chrysogonos
PE 630.744v02-00   A8-0166/2019
6 martie 2019
17k  488k  48k 
Comisia pentru afaceri juridice Imunitate
RAPORT referitor la cererea de ridicare a imunității lui Dominique Bilde
Jean-Marie Cavada
PE 634.546v02-00   A8-0165/2019
6 martie 2019
13k  485k  52k 
Comisia pentru afaceri juridice Imunitate
RAPORT referitor la cererea de ridicare a imunității lui Monika Hohlmeier
Cristian Dan Preda
PE 633.052v02-00   A8-0164/2019
6 martie 2019
35k  511k  54k 
Comisia pentru afaceri externe Proceduri fără caracter legislativ
RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană
Martina Dlabajová
PE 626.835v02-00   A8-0163/2019
6 martie 2019
82k  641k  70k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2017
Marian Harkin
PE 631.882v02-00   A8-0162/2019
4 martie 2019
109k  598k  73k 
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
RAPORT referitor la Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019
AMENDAMENTE
Marian Harkin , Jean Lambert
PE 634.627v02-00   A8-0161/2019
4 martie 2019
68k  643k  83k 
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială ca urmare a retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană
AMENDAMENTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Notă juridică