Texts adopted
11,408 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
En omfattende EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer
P8_TA-PROV(2019)0441
Torsdag den 18. april 2019
html  pdf 
Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2019 om en omfattende EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer (2019/2683(RSP))
Forhandlinger med Rådet og Kommissionen om lovforslaget om Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse: lovgivningsforslag
P8_TA-PROV(2019)0440
Torsdag den 18. april 2019
html  pdf 
Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2019 om forhandlingerne med Rådet og Kommissionen om det lovgivningsmæssige forslag til forordning om Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse (2019/2536(RSP))
Fremme af anvendelsen af SMV-vækstmarkeder ***I
P8_TA-PROV(2019)0439
Torsdag den 18. april 2019
html  pdf 
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 med hensyn til fremme af anvendelsen af SMV-vækstmarkeder (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)
Tilladelse til CCP'er og anerkendelse af tredjelands-CCP'er ***I
P8_TA-PROV(2019)0438
Torsdag den 18. april 2019
html  pdf 
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)) (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)
Clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler og transaktionsregistre ***I
P8_TA-PROV(2019)0437
Torsdag den 18. april 2019
html  pdf 
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)) (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)
Persistente organiske miljøgifte ***I
P8_TA-PROV(2019)0436
Torsdag den 18. april 2019
html  pdf 
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) (COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) (Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)
Offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici ***I
P8_TA-PROV(2019)0435
Torsdag den 18. april 2019
html  pdf 
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici og om ændring af direktiv (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)) (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)
Et europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt ***I
P8_TA-PROV(2019)0434
Torsdag den 18. april 2019
html  pdf 
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt og ophævelse af direktiv 2010/65/EU (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)) (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)
InvestEU ***I
P8_TA-PROV(2019)0433
Torsdag den 18. april 2019
html  pdf 
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)
Offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer ***I
P8_TA-PROV(2019)0432
Torsdag den 18. april 2019
html  pdf 
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, om offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)) (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse