Texts adopted
11,408 result(s) found for ""  
Some of these documents are not available in your language, so another language version has been suggested automatically. These are shown by an icon representing the suggested language version (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A comprehensive European Union framework on endocrine disruptors
P8_TA-PROV(2019)0441
Thursday, 18 April 2019
html  pdf 
European Parliament resolution of 18 April 2019 on a comprehensive European Union framework on endocrine disruptors (2019/2683(RSP))
Negotiations with Council and Commission on European Parliament's right of inquiry: legislative proposal
P8_TA-PROV(2019)0440
Thursday, 18 April 2019
html  pdf 
European Parliament resolution of 18 April 2019 on the negotiations with the Council and Commission on the legislative proposal for a regulation on the European Parliament’s right of inquiry (2019/2536(RSP))
Úsáid margaí fáis FBManna a chur chun cinn ***I
P8_TA-PROV(2019)0439
Déardaoin, 18 Aibreán 2019
html  pdf 
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 18 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 agus Rialachán (AE) Uimh. 2017/1129 maidir le húsáid margaí fáis FBManna a chur chun cinn (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) (An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)
CPLanna a údarú agus CPLanna tríú tír a aithint ***I
P8_TA-PROV(2019)0438
Déardaoin, 18 Aibreán 2019
html  pdf 
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 18 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí) agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 i dtaca leis na nósanna imeachta agus na húdaráis a bhaineann le CPLanna a údarú agus na ceanglais maidir le CPLanna triú tír a aithint (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)) (An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)
Oibleagáid imréitigh, ceanglais tuairiscithe agus teicnící maolaithe riosca do dhíorthaigh thar an gcuntar, agus stórtha trádála***I
P8_TA-PROV(2019)0437
Déardaoin, 18 Aibreán 2019
html  pdf 
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 18 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán Uimh. 648/2012, i dtaca leis an oibleagáid imréitigh, le fionraí na hoibleagáide imréitigh, leis na ceanglais tuairiscithe, le teicnící maolaithe riosca do chonarthaí díorthach thar an gcuntar nach bhfuil imréitithe trí chontrapháirtí lárnach, le clárú agus le maoirseacht stórtha trádála agus leis na ceanglais ar stórtha trádála (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)) (An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)
Truailleáin orgánacha mharthanacha ***I
P8_TA-PROV(2019)0436
Déardaoin, 18 Aibreán 2019
html  pdf 
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 18 Aibreán 2019 maidir le togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha (athmhúnlú) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) (An gnáthnós imeachta reachtach - athmhúnlú)
Nochtaí a bhaineann le hinfheistíochtaí inbhuanaithe agus rioscaí inbhuanaitheachta ***I
P8_TA-PROV(2019)0435
Déardaoin, 18 Aibreán 2019
html  pdf 
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 18 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nochtaí a bhaineann le hinfheistíochtaí inbhuanaithe agus rioscaí inbhuanaitheachta agus lena leasaítear Treoir (AE) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)) (An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)
Timpeallacht Eorpach Ionaid Ilfhreastail Mhuirí ***I
P8_TA-PROV(2019)0434
Déardaoin, 18 Aibreán 2019
html  pdf 
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 18 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear timpeallacht Ionaid Ilfhreastail Mhuirí Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/65/AE (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)) (An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)
InvestEU ***I
P8_TA-PROV(2019)0433
Thursday, 18 April 2019
html  pdf 
European Parliament legislative resolution of 18 April 2019 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) (Ordinary legislative procedure: first reading)
Bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach ***I
P8_TA-PROV(2019)0432
Déardaoin, 18 Aibreán 2019
html  pdf 
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 18 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le heisiúint bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/AE agus Treoir 2014/59/AE (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)) (An gnáthnós Imeachta Reachtach: an chéad léamh)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fógra dlíthiúil