Texts adopted
11,408 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sveobuhvatni okvir Europske unije za endokrine disruptore
P8_TA-PROV(2019)0441
Četvrtak, 18. travnja 2019.
html  pdf 
Rezolucija Europskog parlamenta od 18. travnja 2019. o sveobuhvatnom okviru EU-a za endokrine disruptore (2019/2683(RSP))
Prijedlozi rezolucija - Pregovori s Vijećem i Komisijom o pravu Europskog parlamenta na istragu: zakonodavni prijedlog
P8_TA-PROV(2019)0440
Četvrtak, 18. travnja 2019.
html  pdf 
Rezolucija Europskog parlamenta od 18. travnja 2019. o pregovorima s Vijećem i Komisijom o zakonodavnom prijedlogu uredbe o pravu Europskog parlamenta na istragu (2019/2536(RSP))
Promicanje upotrebe rastućih tržišta MSP-ova ***I
P8_TA-PROV(2019)0439
Četvrtak, 18. travnja 2019.
html  pdf 
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 18. travnja 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 596/2014 i Uredbe (EU) 2017/1129 u pogledu promicanja upotrebe rastućih tržišta malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)(C8-0212/2018),
Izdavanje odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim stranama i priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja ***I
P8_TA-PROV(2019)0438
Četvrtak, 18. travnja 2019.
html  pdf 
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 18. travnja 2019. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu postupaka i tijela uključenih u izdavanje odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim stranama i zahtjeva za priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
Obveza poravnanja, zahtjevi za izvješćivanje i tehnike smanjenja rizika za OTC izvedenice i trgovinski repozitoriji ***I
P8_TA-PROV(2019)0437
Četvrtak, 18. travnja 2019.
html  pdf 
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 18. travnja 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu obveze poravnanja, obustave obveze poravnanja, zahtjeva za izvješćivanje, tehnika smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane, registracije i nadzora trgovinskih repozitorija i zahtjeva za trgovinske repozitorije (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)(C8-0147/2017),
Postojane organske onečišćujuće tvari ***I
P8_TA-PROV(2019)0436
Četvrtak, 18. travnja 2019.
html  pdf 
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 18. travnja 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka) (COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) (Redovni zakonodavni postupak – preinaka)(A8-0336/2018),
Objavljivanje podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost ***I
P8_TA-PROV(2019)0435
Četvrtak, 18. travnja 2019.
html  pdf 
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 18. travnja 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o objavljivanju podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost te o izmjeni Direktive (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
Okružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja ***I
P8_TA-PROV(2019)0434
Četvrtak, 18. travnja 2019.
html  pdf 
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 18. travnja 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okružja jedinstvenog europskog pomorskog sučelja i stavljanju izvan snage Direktive 2010/65/EU (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
InvestEU ***I
P8_TA-PROV(2019)0433
Četvrtak, 18. travnja 2019.
html  pdf 
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 18. travnja 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
Pokrivene obveznice i javni nadzor pokrivenih obveznica ***I
P8_TA-PROV(2019)0432
Četvrtak, 18. travnja 2019.
html  pdf 
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 18. travnja 2019. o Prijedlogu direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest