Texts adopted
11,408 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó európai uniós keret
P8_TA-PROV(2019)0441
2019. április 18., csütörtök
html  pdf 
Az Európai Parlament 2019. április 18-i állásfoglalása „Az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó európai uniós keret felé" című bizottsági közleményről (2019/2683(RSP))
Tárgyalások a Tanáccsal és a Bizottsággal az Európai Parlament vizsgálati jogáról: jogalkotási javaslat
P8_TA-PROV(2019)0440
2019. április 18., csütörtök
html  pdf 
Az Európai Parlament 2019. április 18-i állásfoglalása a Tanáccsal és a Bizottsággal az Európai Parlament vizsgálati jogáról szóló rendeletre irányuló jogalkotási javaslatról folytatott tárgyalásokról (2019/2536(RSP))
A kkv-tőkefinanszírozási piacok használatának előmozdítása ***I
P8_TA-PROV(2019)0439
2019. április 18., csütörtök
html  pdf 
Az Európai Parlament 2019. április 18-i jogalkotási állásfoglalása az 596/2014/EU rendeletnek és az (EU) 2017/1129 rendeletnek a kkv-tőkefinanszírozási piacok használatának előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))
A központi szerződő felek engedélyezése és a harmadik országbeli központi szerződő felek elismerése ***I
P8_TA-PROV(2019)0438
2019. április 18., csütörtök
html  pdf 
Az Európai Parlament 2019. április 18-i jogalkotási állásfoglalása az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendeletnek és a 648/2012/EU rendeletnek a központi szerződő felek engedélyezésére vonatkozó eljárások és az érintett hatóságok, valamint a harmadik országbeli központi szerződő felek elismerésére vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD))
Elszámolási kötelezettség, jelentéstételi kötelezettségek, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák és kereskedési adattárak ***I
P8_TA-PROV(2019)0437
2019. április 18., csütörtök
html  pdf 
Az Európai Parlament 2019. április 18-i jogalkotási állásfoglalása a 648/2012/EU rendeletnek az elszámolási kötelezettség, az elszámolási kötelezettség felfüggesztése, a jelentéstételi kötelezettségek, a nem központi szerződő fél által elszámolt, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák, a kereskedési adattárak nyilvántartásba vétele és felügyelete, valamint a kereskedési adattárakkal szembeni követelmények tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD))
A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok ***I
P8_TA-PROV(2019)0436
2019. április 18., csütörtök
html  pdf 
Az Európai Parlament 2019. április 18-i jogalkotási állásfoglalása a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))
A fenntartható befektetésekkel és fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos közzétételek ***I
P8_TA-PROV(2019)0435
2019. április 18., csütörtök
html  pdf 
Az Európai Parlament 2019. április 18-i jogalkotási állásfoglalása a fenntartható befektetésekkel és a fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos közzétételekről és az (EU) 2016/2341 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))
Európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet ***I
P8_TA-PROV(2019)0434
2019. április 18., csütörtök
html  pdf 
Az Európai Parlament 2019. április 18-i jogalkotási állásfoglalása az európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet létrehozásáról és a 2010/65/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)) (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)
InvestEU ***I
P8_TA-PROV(2019)0433
2019. április 18., csütörtök
html  pdf 
Az Európai Parlament 2019. április 18-i jogalkotási állásfoglalása az InvestEU program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))
Fedezett kötvények és közfelügyeletük ***I
P8_TA-PROV(2019)0432
2019. április 18., csütörtök
html  pdf 
Az Európai Parlament 2019. április 18-i jogalkotási állásfoglalása a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények közfelügyeletéről, továbbá a 2009/65/EK irányelv és a 2014/59/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)) (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jogi nyilatkozat