Texts adopted
11,408 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Qafas komprensiv tal-Unjoni Ewropea dwar l-interferenti endokrinali
P8_TA-PROV(2019)0441
Il-Ħamis, 18 t'April 2019
html  pdf 
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' April 2019 dwar qafas komprensiv tal-Unjoni Ewropea dwar l-interferenti endokrinali (2019/2683(RSP))
Negozjati mal-Kunsill u mal-Kummissjoni dwar id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew: proposta leġiżlattiva
P8_TA-PROV(2019)0440
Il-Ħamis, 18 t'April 2019
html  pdf 
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' April 2019 dwar in-negozjati mal-Kunsill u mal-Kummissjoni dwar il-proposta leġiżlattiva għal regolament dwar id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew (2019/2536(RSP))
Il-promozzjoni tal-użu ta' swieq tat-tkabbir tal-SMEs ***I
P8_TA-PROV(2019)0439
Il-Ħamis, 18 t'April 2019
html  pdf 
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 596/2014 u (UE) Nru 2017/1129 fejn tidħol il-promozzjoni tal-użu ta' swieq tat-tkabbir tal-SMEs (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) (Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)
Awtorizzazzjoni ta’ CCPs u rikonoxximent ta’ CCPs ta’ pajjiżi terzi ***I
P8_TA-PROV(2019)0438
Il-Ħamis, 18 t'April 2019
html  pdf 
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1095/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 fir-rigward tal-proċeduri u l-awtoritajiet involuti għall-awtorizzazzjoni ta' CCPs u r-rekwiżiti għar-rikonoxximent ta' CCPs ta' pajjiżi terzi. (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)) (Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)
L-obbligu tal-ikklerjar, ir-rekwiżiti tar-rapportar u t-tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju għal kuntratti tad-derivati OTC, u r-repożitorji tat-tranżazzjonijiet ***I
P8_TA-PROV(2019)0437
Il-Ħamis, 18 t'April 2019
html  pdf 
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 fir-rigward tal-obbligu tal-ikklerjar, is-sospensjoni tal-obbligu tal-ikklerjar, ir-rekwiżiti tar-rapportar, ir-rekwiżiti tat-tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju għal kuntratti tad-derivati OTC mhux ikklerjati minn kontroparti ċentrali, ir-reġistrazzjoni u s-superviżjoni ta' repożitorji tat-tranżazzjonijiet u r-rekwiżiti għar-repożitorju tat-tranżazzjonijiet (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)) (Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)
Il-pollutanti organiċi persistenti ***I
P8_TA-PROV(2019)0436
Il-Ħamis, 18 t'April 2019
html  pdf 
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-pollutanti organiċi persistenti (riformulazzjoni) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) (Proċedura leġiżlattiva ordinarja – riformulazzjoni)
Divulgazzjonijiet relatati ma' investimenti sostenibbli u riskji għas-sostenibbiltà ***I
P8_TA-PROV(2019)0435
Il-Ħamis, 18 t'April 2019
html  pdf 
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar divulgazzjonijiet relatati ma' investimenti sostenibbli u riskji għas-sostenibbiltà u li jemenda d-Direttiva (UE) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)) (Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)
Ambjent għal Single Window Marittima Ewropea ***I
P8_TA-PROV(2019)0434
Il-Ħamis, 18 t'April 2019
html  pdf 
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' April 2019 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ambjent għal Single Window Marittima Ewropea u li jħassar id-Direttiva 2010/65/UE (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)) (Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)
InvestEU ***I
P8_TA-PROV(2019)0433
Il-Ħamis, 18 t'April 2019
html  pdf 
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm InvestEU (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) (Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)
Bonds koperti u superviżjoni pubblika ta' bonds koperti ***I
P8_TA-PROV(2019)0432
Il-Ħamis, 18 t'April 2019
html  pdf 
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' April 2019 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħruġ ta' bonds koperti u s-superviżjoni pubblika ta' bonds koperti u li temenda d-Direttiva 2009/65/KE u d-Direttiva 2014/59/UE (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)) (Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avviż legali