Texts adopted
11,408 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Celovit okvir Evropske unije o endokrinih motilcih
P8_TA-PROV(2019)0441
Četrtek, 18. april 2019
html  pdf 
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2019 o celovitem okviru Evropske unije o endokrinih motilcih (2019/2683(RSP))
Pogajanja s Svetom in Komisijo o pravici Evropskega parlamenta do preiskave: zakonodajni predlog
P8_TA-PROV(2019)0440
Četrtek, 18. april 2019
html  pdf 
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2019 o pogajanjih s Svetom in Komisijo o zakonodajnem predlogu uredbe o pravici Evropskega parlamenta do preiskave (2019/2536(RSP))
Spodbujanje uporabe zagonskih trgov MSP ***I
P8_TA-PROV(2019)0439
Četrtek, 18. april 2019
html  pdf 
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 596/2014 in (EU) 2017/1129 v zvezi s spodbujanjem uporabe zagonskih trgov MSP (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)
Izdaja dovoljenj CNS in zahteve za priznanje CNS iz tretjih držav ***I
P8_TA-PROV(2019)0438
Četrtek, 18. april 2019
html  pdf 
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 zvezi s postopki in organi, ki sodelujejo pri izdaji dovoljenja CNS, in zahtevami za priznanje CNS iz tretjih držav (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)) (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)
Obveznost kliringa, zahteve glede poročanja, tehnike zmanjševanja tveganja za izvedene finančne instrumente OTC in repozitoriji sklenjenih poslov ***I
P8_TA-PROV(2019)0437
Četrtek, 18. april 2019
html  pdf 
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012, kar zadeva obveznost kliringa, uvedbo mirovanja obveznosti kliringa, zahteve glede poročanja, tehnike zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke, registracijo in nadzor repozitorijev sklenjenih poslov in zahteve za repozitorije sklenjenih poslov (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)) (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)
Obstojna organska onesnaževala ***I
P8_TA-PROV(2019)0436
Četrtek, 18. april 2019
html  pdf 
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih (prenovitev) (COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) (Redni zakonodajni postopek – prenovitev)
Razkrivanje informacij v zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti ***I
P8_TA-PROV(2019)0435
Četrtek, 18. april 2019
html  pdf 
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razkrivanju informacij v zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti ter o spremembi Direktive (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)) (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)
Evropsko okolje enotnega okenca za pomorski sektor ***I
P8_TA-PROV(2019)0434
Četrtek, 18. april 2019
html  pdf 
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor in razveljavitvi Direktive 2010/65/EU (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)) (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)
InvestEU ***I
P8_TA-PROV(2019)0433
Četrtek, 18. april 2019
html  pdf 
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)
Krite obveznice in njihov javni nadzor ***I
P8_TA-PROV(2019)0432
Četrtek, 18. april 2019
html  pdf 
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2019 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju kritih obveznic in njihovem javnem nadzoru ter o spremembi Direktive 2009/65/ES in Direktive 2014/59/EU (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)) (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo