Texts adopted
11,408 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
En heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen
P8_TA-PROV(2019)0441
Torsdagen den 18 april 2019
html  pdf 
Europaparlamentets resolution av den 18 april 2019 om en heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen (2019/2683(RSP))
Förhandlingar med rådet och kommissionen om Europaparlamentets undersökningsrätt: lagstiftningsförslag
P8_TA-PROV(2019)0440
Torsdagen den 18 april 2019
html  pdf 
Europaparlamentets resolution av den 18 april 2019 om förhandlingarna med rådet och kommissionen om lagstiftningsförslaget till en förordning om Europaparlamentets undersökningsrätt (2019/2536(RSP))
Främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag ***I
P8_TA-PROV(2019)0439
Torsdagen den 18 april 2019
html  pdf 
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 596/2014 och (EU) 2017/1129 vad gäller främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
Auktorisation av centrala motparter och godkännande av centrala motparter från tredjeland ***I
P8_TA-PROV(2019)0438
Torsdagen den 18 april 2019
html  pdf 
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfarandena för och de myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om kraven för godkännande av centrala motparter från tredjeland (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
Clearingkrav, rapporteringskrav och riskbegränsningstekniker för OTC-derivat, samt transaktionsregister ***I
P8_TA-PROV(2019)0437
Torsdagen den 18 april 2019
html  pdf 
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
Långlivade organiska föroreningar ***I
P8_TA-PROV(2019)0436
Torsdagen den 18 april 2019
html  pdf 
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade organiska föroreningar (omarbetning) (COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)
Information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker ***I
P8_TA-PROV(2019)0435
Torsdagen den 18 april 2019
html  pdf 
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker, och om ändring av direktiv (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
Europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport ***I
P8_TA-PROV(2019)0434
Torsdagen den 18 april 2019
html  pdf 
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport och om upphävande av direktiv 2010/65/EU (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
InvestEU ***I
P8_TA-PROV(2019)0433
Torsdagen den 18 april 2019
html  pdf 
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
Säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer ***I
P8_TA-PROV(2019)0432
Torsdagen den 18 april 2019
html  pdf 
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande