skip to content
 

Informácie o EP

Európsky parlament (EP - European Parliament) je zastupiteľským orgánom viac ako 450 miliónov občanov z 27 členských štátov Európskej únie. Každý občan sa so svojimi problémami a návrhmi môže obrátiť priamo na poslanca EP. Aby občania vedeli o možnostiach, ktoré im Európsky parlament poskytuje, zriaďuje si v členských aj niektorých kandidátskych krajinách svoje Informačné kancelárie.

Európsky parlament je jedinou nadnárodnou inštitúciou, ktorej 705 poslancov je volených v demokratických, priamych a všeobecných voľbách v jednotlivých členských štátoch EÚ. Voľby sa v nich konajú v rovnakom termíne, každých päť rokov. Počet zástupcov občanov - europoslancov z jednotlivých členských štátov EÚ stanovuje Zmluva o pristúpení k EÚ.

Európsky parlament je spolu-legislatívnym orgánom EÚ (spolu s Európskou radou a Radou ministrov EÚ, ktorá zastupuje 27 vlád členských štátov EÚ) s kľúčovými rozpočtovými právomocami, ktorý zároveň plní úlohu demokratického dohľadu nad všetkými inštitúciami EÚ. EP prostredníctvom zvolených zástupcov vykonáva zákonodarnú činnosť EÚ. Rozhoduje o právnych aktoch, smerniciach a nariadeniach EÚ, ktoré ovplyvňujú život občanov v členských krajinách EÚ.

Európsky parlament je politickým fórom pre medzinárodné a vnútorné akcie EÚ, cez ktoré občania členských štátov sprostredkovane vplývajú na tvorbu a formovanie európskej politiky vo vzťahu ku krajinách mimo EÚ i smerom do vnútra EÚ.

Podrobnejšie informácie o EP

 .
 .
 .

Kalendár Európskeho parlamentu - 2021