skip to content
 
 
 

Granty

Granty pre médiá na obdobie 2020-2021

Európsky parlament vyhlásil  výzvu na granty pre médiá 2020-2021- pre televízie, rádiá, on-line a /alebo tlačené médiá. Termín na podávanie prihlášok je 31. júl 2020.

Európsky parlament plánuje spolufinancovať multimediálne projekty v oblasti televízie, rozhlasu, online alebo tlače, ktoré by mali poskytnúť občanom nestranné a faktické informácie o EP a vplyve jeho rozhodnutí na životy ľudí. Výsledkom by mali byť pravidelné, dôveryhodné a vyvážené  informácie o EP, dostupné čo najväčšiemu počtu Európanov v súlade s geografickou vyváženosťou, ktoré podporujú širokú diskusiu o EÚ.

Cieľovou skupinou sú európski občania,  ktorí očakávajú od EÚ riešenia najmä v súvislosti s pandémiou COVID-19 a tiež občania, ktorí sa zaujímajú o dianie v rámci EÚ. Viac o cieľových skupinách nájdete priamo v grantovej výzve.

Vybrané médiá by mali produkovať dôveryhodný a vyvážený obsah  minimálne v jednom z oficiálnych jazykov EÚ, so zameraním na legislatívne a politické priority EÚ (napríklad príspevok EÚ v boji proti COVID-19 a jeho ekonomickým a sociálnym dopadom, Konferencia o budúcnosti Európy, Európsky ekologický dohovor, Európska digitálna agenda a podobne), adaptovaný na situáciu po pandémiii COVID-19.

Kľúčovými kritériami budú dosah projektu, sledovanosť a zásah cieľovej skupiny. Projekty by mali byť multimediálne. Miera spolufinancovania projektov je maximálne 80%.

Prihlásiť sa môžu všetky médiá, ktoré zodpovedajú podmienkam špecifikovaným vo výzve.

Doba trvania projektu: maximálne 20 mesiacov, so začiatkom najskôr v októbri 2020 a koncom najneskôr 30. júna 2022.

Podrobnejšie informácie o podmienkach, náležitostiach projektu a potrebných prílohách  nájdete priamo v grantovej výzve

Kalendár

 Vyhlásenie výberového konania: jún 2020

  • Uzávierka podávania žiadostí: 31. júl 2020
  • Vyhodnotenie: júl-september 2020
  • Výsledky: september 2020
  • Podpis grantových dohôd: september/október 2020

Všetky informácie sú v nasledujúcich linkoch:

Grantová výzva

Prílohy k projektu (nájdete ako annexes pod výzvou):

V prípade otázok môžete kontaktovať dgcomm-subvention@ep.europa.eu alebo sona.mellak@ep.europa.euivana.janikova@ep.europa.eu.