skip to content
 
 
 

Eurobarometer 2018

Podpora EÚ na historicky najvyššej úrovni, 77% Slovákov vidí v členstve prospech

 .
  • Najnovší prieskum verejnej mienky EÚ sa uskutočnil v septembri 2018
  • Výsledky ukazujú jednoznačnú a rastúcu podporu členstva v EÚ
  • O budúcoročné voľby sa však Slováci zaujímajú takmer o polovicu menej ako je priemer u Európanov

Najnovší prieskum Eurobarometra, ktorý meria verejné postoje k EÚ, poukazuje na to, že viac ľudí ako kedykoľvek predtým považuje členstvo v Európskej únii za dobrú vec (62%). Táto hodnota je najvyššia od pádu Berlínskeho múru. Navyše si až 68% Európanov myslí, že ich krajina profituje z členstva v EÚ, čo predstavuje najvyššiu hodnotu od roku 1983. Medzi Slovákmi si to myslí až 77% respondentov.

 .
 .
 .

Údaje z Eurobarometra ukazujú aj rastúci pocit spokojnosti Európanov s demokratickým fungovaním EÚ (49%). 44% Slovákov má pocit, že ich hlas má v EÚ váhu.

 .
 .
 .
 .

Pokiaľ ide o vnímanie Európskeho parlamentu, tretina Slovákov (32%) má pozitívny názor, relatívna väčšina (47%) zostáva neutrálna a jedna pätina (18%) má negatívny názor.

 .
 .
 .
 .
 .

Slováci sú nad priemerom EÚ v poznaní dátumu najbližších volieb, avšak ich záujem o tieto voľby je takmer dvakrát menší ako je priemer všetkých respondentov v 27 krajinách EÚ (táto otázka sa nezisťovala v Spojenom kráľovstve). Prisťahovalectvo je prioritnou témou, ktorá by mala byť podľa Slovákov aj Európanov prediskutovaná počas volebnej kampane, nasleduje hospodárstvo a nezamestnanosť mladých.

 .
 .
 .
 .

Poznámka:

Prieskum bol uskutočnený na vzorke 27474 Európanov vo všetkých 28 členských štátoch EÚ, medzi 8. a 26. septembrom 2018 formou osobných rozhovorov.

Staršie prieskumy Eurobarometra sú dostupné tu:

Eurobarometer 2017
Eurobarometer 2016