skip to content
 
 
 

Kalendár Európskeho parlamentu

Rozvrh plenárnych zasadnutí a schôdzí výborov Európskeho parlamentu.

Ročný kalendár činnosti Európskeho parlamentu stanovuje EP každoročne na návrh Konferencie predsedov. Jeho program obsahuje:

  • 12 štvordňových plenárnych zasadnutí v Štrasburgu a 6 dvojdňových zasadnutí v Bruseli
  • 2 týždne v mesiaci schôdze parlamentných výborov a medziparlamentných delegácií
  • 1 týždeň v mesiaci schôdze politických skupín
  • 4 týždne do roka sú určené výhradne na prácu a pôsobenie európskych poslancov v ich volebných obvodoch
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .