skip to content
 
 
 

Právomoci Európskeho parlamentu

Hlavné právomoci Európskeho parlamentu sú:

  • preverovať a prijímať európsku legislatívu; EP vykonáva túto úlohu spoločne s Radou Európskej únie na základe procedúry spolurozhodovania, spolupráce, schvaľovania a konzultácie
  • schvaľovať rozpočet EÚ spolu s Radou, vrátane možnosti úplne odmietnuť alebo pozmeniť spoločný rozpočet
  • vykonávať demokratickú kontrolu nad ostatnými inštitúciami EÚ vrátane možnosti odvolať Európsku komisiu i právomoci zakladať vyšetrovacie komisie
  • súhlasiť s dôležitými medzinárodnými dohodami, ako je vstup nových členských štátov do EÚ, a obchodné alebo asociačné dohody medzi EÚ a tretími štátmi
 .
Legislatívna právomoc
Kontrolná právomoc
Rozpočtová právomoc