skip to content
 
 
 

Európa pre mladých

 .

Ambasádorská škola EP

Ambasádorská škola šíri povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí. Žiaci, žiačky, učiteľky a učitelia, ktorí absolvujú program, si pripomenú možnosti, ktoré im ponúka ich európske občianstvo a spoznajú úlohu Európskeho parlamentu v európskom rozhodovacom procese. Víťazná škola získa plaketu a možnosť navštíviť EP v Štrasburgu.

Ambasádorská škola EP
 .

Európsky portál pre mládež

Európsky portál pre mládež poskytuje informácie mladým Európanom, ktorí by radi žili, študovali a pracovali v iných európskych krajinách. Na portáli nájdete informácie sústredené okolo ôsmich hlavných tém týkajúcich sa Európy a jednotlivých 31 krajín. Informácie sú dostupné v 25 jazykoch.

Európsky portál pre mládež
 .

Program Euroscola

Program Euroscola je výnimočnou príležitosťou pre študentov stredných škôl zažiť európsku spoluprácu a rozhodovanie na vlastnej koži. Študenti stredných škôl zo všetkých členských krajín Európskej únie majú možnosť stať sa na jeden deň poslancom Európskeho parlamentu. Program funguje od roku 1990 a  ročne sa pracovných dní Euroscola v Štrasburgu zúčastní asi 10 000 mladých ľudí z Európy.

Počas pracovného dňa Euroscola účastníci programu rokujú s rovesníkmi z ostatných členských krajín na rôzne aktuálne témy, pričom využívajú svoje jazykové znalosti  na prezentáciu svojich názorov. Komunikačným jazykom pracovného dňa je hlavne angličtina, ale študenti sa prezentujú aj vo francúzskom, prípadne nemeckom jazyku. Je to teda príležitosť overiť si jazykové zručnosti a vyskúšať si rokovanie v medzinárodnom kolektíve. V úvode podujatia majú priestor zástupcovia jednotlivých škôl, aby ostatným účastníkom predstavili svoje mesto a krajinu odkiaľ prichádzajú.

Euroscola 2020
 .

Stáže

Európsky parlament v rámci svojej účasti na odbornom vzdelávaní občanov ponúka aj možnosť stáží a "študijných návštev" na Generálnom sekretariáte EP, aby sa záujemcovia mohli oboznámiť s fungovaním tejto inštitúcie. EP ponúka rôzne platené alebo neplatené stáže: stáže všeobecného zamerania, žurnalistického zamerania, stáže pre prekladateľov a tlmočníkov.

Stáže
 .

Európska cena Karola Veľkého pre mládež

Cenou Karola Veľkého pre mládež, ktorá je organizovaná Európskym parlamentom spoločne s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen, sú oceňované projekty mladých  ľudí vo veku od 16 do 30 rokov. Víťazné projekty by mali slúžiť ako vzory pre mladých ľudí žijúcich v Európe a poskytnúť príklad, ako dokážu Európania žiť spolu ako jedna komunita. Medzi vybranými projektmi možno nájsť aj také, ktoré sa zameriavajú na výmenné programy pre mládež, umelecké a internetové projekty s európskym rozmerom.

Európska cena Karola Veľkého pre mládež
 .

Návšteva v Kancelárii EP

Máte záujem dozvedieť sa viac o Európskej únii alebo o Európskom parlamente? V Európskom informačnom centre pre vás môžeme pripraviť prednášku na rôzne témy týkajúce sa EÚ. Prednášky zvyčajne organizujeme pre školské publikum, ale radi u nás privítame akúkoľvek skupinu obyvateľov.

Návšteva v Kancelárii EP
 .

Your Europe, Your Say!

Your Europe, Your Say! (YEYS) je podujatie každoročne organizované Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (EHSV), v rámci ktorého sú študenti stredných škôl z celej Európy pozvaní do Bruselu s cieľom propagovať európske hodnoty a podporovať účasť mladých ľudí na projekte EÚ.

Your Europe, Your Say!