skip to content
 

Euroscola

24-10-2019
 .

Aktuálna informácia:

V dôsledku nepriaznivej situácie s vírusom COVID-19 v celej Európe sme boli, žiaľ, nútení zrušiť všetky pracovné dni EUROSCOLA v Štrasburgu, ktoré sa mali konať od marca 2020. Európsky parlament v snahe umožniť študentom a učiteľom aj naďalej účasť v programe teraz organizuje zasadnutia Euroscola online.

Komu je program Euroscola určený

Do programu sa môžu zapojiť študenti ktorejkoľvek strednej školy na Slovensku vo veku 16-18 rokov. Škola môže podľa svojich priorít určiť, či to budú všetci študenti od 16 do 18 rokov alebo len študenti niektorého ročníka.

Nový ročník súťaže Euroscola plánujeme vyhlásiť v septembri 2022.

Cena pre víťaza

Víťazná škola sa zúčastní Európskeho podujatia pre mladých (EYE), ktoré sa koná v zvyčajne v máji v Štrasburgu za účasti poslancov Európskeho parlamentu ako aj iných vplyvných osobností európskej integrácie.

Školy, ktoré sa umiestnia na 2. - 7. mieste, sa zúčastnia pracovného dňa v Európskom parlamente v Štrasburgu.

Ako sa zapojiť

Škola sa môže zapojiť sa do súťaže tak, že študenti školy usporiadajú jedno alebo viac podujatí s cieľom diskutovať o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch,  o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ. Dôležité je, aby to bola oblasť, o ktorej môže Európsky parlament rozhodovať.

Druh usporiadaného podujatia závisí iba od výberu školy a nie je nijako obmedzený, musí však obsahovať prvok diskusie. Môže to byť napr. prezentácia spojená s diskusiou, prednáška v spojení s diskusiou, workshop a iné. Na podujatie môžu školy pozvať ako prednášajúcich aj externých hostí, napr. poslancov Európskeho parlamentu, zástupcov regionálnej samosprávy, štátnej správy, univerzít, odborníkov na danú tému a pod., pričom počet zúčastnených hostí nemá významný vplyv na hodnotenie prihláseného projektu.

Z usporiadaného podujatia škola vyhotoví písomnú správu, ktorú  spolu s vyplnenou prihláškou (pod textom) a kópiou zriaďovacej listiny školy v elektronickej forme (formát pdf, doc, docx, ppt) pošle na adresu epbratislava@ep.europa.eu.

Správa má byť prehľadná a nie príliš rozsiahla. Mala by obsahovať informáciu o príprave podujatia a zapojení študentov do organizácie, program, správu o diskusii a závery.

Pracovný deň Euroscola v Štrasburgu

Dátum účasti na pracovnom dni Euroscola v Štrasburgu sa školy dozvedia v deň vyhlasovania výsledkov. Počet škôl, ktoré pocestujú do Štrasburgu, môže byť dodatočne navýšený.

Po stanovení termínov škôl na pracovných dňoch v Štrasburgu Kancelária EP na Slovensku poskytne kontaktné informácie organizačnému tímu Euroscola  v Štrasburgu, ktorý potom priamo kontaktuje jednotlivé školy a informuje ich o podrobnostiach programu a pod. Preto je dôležité prihlášku vyplniť čitateľne a s kontaktom na príslušného pedagóga.

Výber účastníkov:

Pracovného dňa Euroscola v Európskom parlamente v Štrasburgu sa môže zúčastniť z každej školy skupina zložená maximálne z 24 študentov a 2 pedagógov (okrem školy na 1. mieste, viď poznámku v „Cene pre víťaza“). 
Škola vyberie účastníkov na základe ich aktívnej účasti na príprave podujatí.

Organizačné informácie:

Škola si dopravu, ubytovanie aj iné cestovné náležitosti zabezpečuje sama. V deň svojej návštevy v Štrasburgu Európsky parlament prevodom uhradí škole paušálny finančný príspevok na úhradu nákladov na cestu a ubytovanie, pričom výška príspevku na osobu závisí od vzdialenosti školy od Štrasburgu a nesmie byť vyššia ako skutočné náklady. Z tohto príspevku si škola uhradí svoje náklady. Po skončení pracovného dňa musí zúčastnená škola zaslať Európskemu parlamentu vyúčtovanie výdavkov (nie faktúry).
Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku škole nezabezpečuje ani nefinancuje dopravu do Štrasburgu, ubytovanie, ani iné cestovné náležitosti (napr. poistenie).

Máte záujem sledovať pracovný deň Euroscola v priamom prenose? Stači sa prihlasiť v daný deň do 10:00 hod.!
Nemali ste možnosť vycestovať do Štrasburgu, ale máte otázky a chcete sa zapojiť do debaty? Využite platformu slido! Po prihlásení použite hasthag Euroscola a príslušný dátum, napr. #Euroscola25102020. 

Euroscola 2018 - výsledky
Ohlasy zúčastnených škôl
Príprava dňa Euroscoly v Štrasburgu
Praktické informácie
Viac informácií o programe Euroscola.
 .
 .

Zúčastnili ste sa programu Euroscola? Napíšte nám svoj názor.

E-mail: epbratislava@europarl.europa.eu