skip to content
 
 
 

Európske stretnutie mládeže EYE 2020

Európsky parlament sa rozhodol odložiť Európske stretnutie mládeže EYE2020 na základe mimoriadnych opatrení prijatých francúzskymi orgánmi v súvislosti s šírením choroby COVID-19.

 .

Orgány Parlamentu prijali rozhodnutie v súlade s preventívnymi opatreniami v súvislosti s prepuknutím nákazy koronavírusu. Bezpečnosť každého je našou hlavnou prioritou.
Konečné rozhodnutie o dátume podujatia prijíme Parlament v najbližšej dobe a bude ihneď oznámené.

Viac informácií nájdete priamo na stránke podujatia EYE 2020

Európske stretnutie mládeže EYE2020 bude online

Keďže sa Európske stretnutie mládeže (EYE2020) odložilo v dôsledku prepuknutia choroby COVID-19, Európsky parlament predstavuje osobitné online vydanie podujatia s rôznymi aktivitami organizovanými v digitálnom priestore.

EYE Online ponúka mladým ľuďom jedinečné príležitosti navzájom sa virtuálne stretávať a inšpirovať, zdieľať svoje príbehy a vymieňať si názory s odborníkmi, osobami s rozhodovacou právomocou, aktivistami a influencermi.

Viac informácií o EYE online
Facebook podujatie - EYE online