skip to content
 
 
 

Stáže

Európsky parlament v rámci svojej účasti na odbornom vzdelávaní občanov ponúka stáže na Generálnom sekretariáte EP, aby sa záujemcovia mohli oboznámiť s fungovaním tejto inštitúcie.

Stáže Roberta Schumana

Platené stáže Roberta Schumana sú určené výlučne pre absolventov univerzít alebo iných vzdelávacích inštitúcií, ktoré majú rovnaký štatút. Cieľom stáží je doplnenie vedomostí, ktoré získali počas štúdia a oboznámenie sa s činnosťou EÚ, ale predovšetkým EP.

Stáže sa opakujú dvakrát do roka.

Dátumy stáží a termíny podávania prihlášok:

  • stáž od 1. októbra do 28/29. februára – podávanie prihlášok: od 1. júna do 30. júna,
  • stáž od 1. marca do 31. júla – podávanie prihlášok: od 1. novembra do 30. novembra.

Ak máte v úmysle uchádzať sa o udelenie stáže, odporúčame vám pozorne si prečítať interné pravidlá o stážach pre absolventov vysokých škôl.

Aktuálnu ponuku stáží a prihlášku na stáž nájdete tu.
 .

Kontakty

Ak chcete získať viac informácií, odporúčame vám obrátiť sa na inštitúciu zodpovedajúcu za stáž, o ktorú máte záujem:

Pre viac informácií o stážach v Európskom parlamente píšte na:
PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu