skip to content
 
 
 

Európska cena Karola Veľkého pre mládež

 .
 .

Cena je udeľovaná mladým ľuďom, ktorí boli zapojení do projektov zameraných na podporu porozumenia medzi ľuďmi z rôznych európskych krajín. Cenou Karola Veľkého pre mládež, ktorá je organizovaná Európskym parlamentom spoločne s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen, sú oceňované projekty mladých ľudí vo veku od 16 do 30 rokov. Víťazné projekty by mali slúžiť ako vzory pre mladých ľudí žijúcich v Európe a poskytnúť príklad, ako dokážu Európania žiť spolu ako jedna komunita Medzi vybranými projektmi možno nájsť aj také, ktoré sa zameriavajú na výmenné programy pre mládež, umelecké a internetové projekty s európskym rozmerom.

Cieľom Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež je podporovať rozvoj európskeho povedomia medzi mladými ľuďmi a ich účasť na projektoch európskej integrácie. Cena je udeľovaná mladým ľuďom ktorý sa zapojili do projektov určených na podporu porozumenia medzi obyvateľmi rôznych európskych krajín.

 .

Kritériá

Európska cena Karla Veľkého pre mládež sa udeľuje projektom, ktoré:
• podporujú európske a medzinárodné porozumenie,
• posilňujú rozvoj spoločného zmyslu pre európsku identitu a integráciu,
• slúžia ako vzor pre mladých ľudí žijúcich v Európe a sú praktickými príkladmi spolunažívania Európanov ako jednej komunity.

 .
 .

Ceny

Najlepší projekt získa 7 500 EUR, druhý v poradí 5 000 EUR a tretí 2 500 EUR. Okrem finančnej odmeny dostanú traja európski víťazi pozvánku na návštevu Európskeho parlamentu v Bruseli alebo Štrasburgu. Zástupcovia každého z 28 vybraných národných projektov budú pozvaní na 4-dňový výlet do mesta Aachen v Nemecku. Ceny za tri najlepšie projekty odovzdá predseda Európskeho parlamentu a zástupca Nadácie medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen.

Výsledky 2019

 .

Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež si roku 2019 odniesla talianska rozhlasová relácia Europhonica IT, ktorá obstála v konkurencii 285 projektov. Cena jej bola odovzdaná 28. mája počas slávnostnej ceremónie na aachenskej radnici. Podpredseda Európskeho parlamentu Rainer Wieland pri príležitosti udelenia tejto ceny uviedol: „Europhonica je dokonalým príkladom toho, ako možno objasňovaním inštitucionálnych mechanizmov a vytváraním príležitostí na aktívne občianstvo priblížiť inštitúcie Európskej únie občanom“.

1. miesto: Taliansko – Europhonica IT (RadUni – Associazione Operatori Radiofonici Universitari) 

Europhonica IT je zdieľaná rozhlasová relácia, ktorá dáva priestor nezávislým študentským a univerzitným médiám. V rozhlasovom programe, ktorého redakčný tím tvoria mladí ľudia z Francúzska, Talianska, Španielska, Portugalska, Grécka a Nemecka, hovoria študenti a mladí odborníci o tom, ako by podľa nich mala vyzerať Európa. Relácia sa vysiela každý mesiac z Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

2. miesto: Fínsko – Tvoje európske občianstvo (Európsky parlament mládeže)

Projekt Tvoje európske občianstvo fínsku mládež pútavým a podnetným spôsobom oboznamuje s rozhodovacím procesom Európskej únie a európskymi kultúrami. Študenti stredných a odborných škôl mohli vďaka tomuto projektu nadviazať cenné kontakty, v ktorých boli dostatočne zastúpené aj jazykové a etnické menšiny. Na štyroch medzinárodných podujatiach usporiadaných v rámci projektu sa zišlo približne 500 mladých ľudí, aby využili možnosť diskutovať o aktuálnych európskych otázkach a zároveň si na ne vytvoriť vlastný názor.

3. miesto: Rakúsko – Moslimovia proti antisemitizmu (Muslimische Jugend Österreich)

Moslimovia proti antisemitizmu je pilotný osvetový projekt zameraný na moslimskú mládež oboch pohlaví. Je to vôbec prvý projekt, ktorý sa pokúša o kritický pohľad na problematiku antisemitizmu z moslimskej perspektívy. Súčasťou projektu boli workshopy s odborníkmi a vytvorenie miest, kde by sa mohli stretávať členovia moslimskej i židovskej komunity s cieľom posilniť pocit spoločnej rakúskej a európskej identity.

Víťazným projektom na národnej úrovni sa stalo "Vyšehradské mládežnícke fórum".

Vyšehradské mládežnícke fórum je jedným z vlajkových projektov Euroatlantického centra, ktoré každoročne vytvára priestor pre odborné diskusie a výmenu názorov medzi mladými študentmi z krajín V4 a odborníkmi z akademickej, štátnej a mimovládnej sféry. Súčasťou VYF boli sprievodné podujatia v každom z hlavných miest V4 organizované v spolupráci s partnerskými organizáciami projektu. Podujatia mali formu diskusie, pričom ich tematické zameranie sa sústredilo na historický vývoj jednotlivých štátov Vyšehradskej skupiny s dôrazom na ich transformáciu z krajín, ktoré sa nachádzali pod striktným vplyvom bývalých režimov, na moderné a vyspelé štáty s proeurópskymi a proatlantickými hodnotami.

 

Výsledky 2018

Cena Karola Veľkého pre mládež bola v roku 2018 udelená poľskému projektu Worcation, ktorý umožňuje mladým ľuďom odkrývať históriu zajateckého tábora z druhej svetovej vojny.

Prvé miesto: Poľsko – Worcation

V rámci tohto projektu prichádzajú mladí ľudia z rozličných krajín do bývalého zajateckého tábora Stalag VIII A, ktorý sa nachádza na oboch brehoch Lužickej Nisy v nemeckom Görlitzi a poľskom Zgorzelci. Vykonávajú tu rozličné archeologické práce a o živote bývalých väzňov sa dozvedajú aj z rozhovorov s ich potomkami.  

Druhé miesto: Taliansko – Juvenilia

Tento projekt si kladie za cieľ podnietiť v mladých ľuďom záujem o operu, balet a divadlo. Jeho predstavitelia pravidelne organizujú kultúrne stretnutia vo viacerých európskych mestách a s operami či divadlami sa snažia vyjednávať ceny vstupeniek, aby si ich mohli dovoliť aj mladí. Pre účastníkov týchto „výletov“ vybavujú aj stretnutia s umelcami či prehliadky zákulisia i samotných miest. Mladí ľudia tak majú možnosť nielen spoznávať európsku kultúru ale spriateliť sa s ľuďmi, ktorí majú podobné záujmy.

Tretie miesto: Malta – Never arrive 2  

Tretiu cenu si odniesla mladá Somálčanka Farah Abdullahi Abdi, ktorá bola zo svojej krajiny nútená utiecť a nakoniec sa dostala na Maltu. Vydala už dve knihy, v ktorých píše o tom, aké je byť utečencom a žiadať o azyl v Európe. Svojim čitateľom chce ukázať, že utečenci nechcú do Európy prinášať chaos, ale sú pripravení integrovať sa a pričiniť sa o rozvoj Európy. Ako autorka sa neskôr zúčastnila rozličných debát so študentmi po celej Európe, ponúkajúc im iný pohľad na fenomén utečencov.  

Víťazným projektom na národnej úrovni sa stala "Summer University".

 .

Výsledky 2017

 .

23. mája bola v nemeckom Aachene slávnostne odovzdaná Cena Karola Veľkého pre mládež. Prvé miesto získal poľský projekt Erasmus Evening, druhé miesto projekt Rediscover Europe z Dánska a na treťom mieste sa umiestnil holandský projekt Are We Europe. Cenu každoročne udeľuje Európsky parlament spoločne s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen, ktoré podporujú porozumenie medzi ľuďmi z rôznych krajín EÚ.

Projekt Erasmus Evening je rozhlasová šou pre študentov, ktorí rozmýšlajú o štúdiu v zahraničí v rámci programu Erasmus. Relácia bola vysielaná na študentskom internetovom rádiu v Poznani. Hosťami boli poľskí študenti študujúci v zahraničí a tiež aj zahranični študenti študujúci v Poľsku.

Projekt Re-discover Europe je dvojdňové podujatie na zvýšenie povedomia o EÚ v euroskeptickom meste Aalborg na severe Dánska. V rámci tohto podujatia sa konal sprievod, rôzne prednášky a street party. Podujatie sa uskutočnilo 6. a 9. mája 2016.

Projekt Are we Europe je webová stránka, kde sa mladí ľudia môžu podeliť o svoje príbehy, v ktorých opisujú, čo pre nich znamená byť Európanom.

Zo Slovenska sa do finále dostal projekt krátkodobej mobility pre mladých ľudí v celej Európe- Summer University.

Viac o víťazných projektoch si môžete prečitať v tlačovej správe Európskeho parlamentu.

 

Výsledky 2016

 .

Cenu Karola Veľkého pre mládež tento rok získal projekt na integráciu utečencov.

Poradie projektov:

V stredu 3. mája večer bola v nemeckom Aachene slávnostne odovzdaná Cena Karola Veľkého pre mládež. Prvé miesto získal taliansky projekt na integrovanie utečencov InteGREAT, druhú miesto tabletová hra Searching for Charlemagne z Grécka a na treťom mieste sa umiestnil britský projekt Young European Council pre mladých, ktorým leží na srdci osud Európy. Cenu každoročne udeľuje Európsky parlament spoločne s mestom Aachen projektom, ktoré podporujú porozumenie medzi ľuďmi z rôznych krajín EÚ.

Na prvom mieste sa tento rok umiestnil projekt InteGREAT od talianskej pobočky študentskej organizácie AIESEC. Jeho cieľom je mobilizovať mladých ľudí z celej Európy v záujme integrácie utečencov. Spája tak dobrovoľníkov z viacerých krajín, miestne mimovládne organizácie a komunity a jeho súčasťou sú workshopy, voľnočasové aktivity , semináre a iné podujatia.

Druhé miesto získali mladí grécki študenti, ktorý vytvorili vedomostnú hru hru pre tablety Searching for Charlemagne. Už Karol Veľký sa počas svojho života pokúšal o zjednotenie Európy, tá však za jeho čias nebola taká multikultúrna ako dnes.

Tretiu cenu si prevzali tvorcovia projektu Young European Council. Je to v podstate medzinárodná konferencia, ktorá sa koná každý rok a spája mladých ľudí, ktorým leží na srdci budúcnosť Európy. Jej cieľom je poskytovať hodnotné podnety pre rozhodovanie na úrovni EÚ. Naposledy sa konala v dňoch 15-19. novembra 2015 v Bruseli a odvíjala sa okolo troch tém: migrácia a vnútorné veci, energetická únia a klíma a vzdelávanie a zamestnanosť.

Zo Slovenska sa do finále Ceny Karola Veľkého dostal projekt Visegrad Film Forum.

Najnovšie správy o Cene Karola Veľkého tweetujeme z nášho účtu @EUYouthPrize, oficiálny hashtag tohtoročnej ceny je #ECYP2016.
 
Ďakujeme všetkým prihláseným projektom.
Víťazom gratulujeme!

Projekty WITH HEART FOR SAHY a SOCIÁLNA POLITIKA VO VZŤAHU K ĽUDOM SO ZNÍŽENOU PRACOVNOU SCHOPNOSŤOU neboli hodnotené, keďže nespĺňali formálne kritéria súťaže.

 .
Tlačová správa k udeľovaniu cien z roku 2015
Tlačová správa k udeľovaniu cien z roku 2014
Tlačová správa k udeľovaniu cien z roku 2013
Rozhovor s víťazmi z roku 2013
Článok o návšteve Bruselu tromi víťazmi z roku 2013
 .

Pravidlá súťaže a ďalšie informácie

 .
Pravidlá súťaže
Európska cena Karola Veľkého pre mládež, centrálna web stránka
Nadácia Medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen
 .

Pre viac informácií nás kontaktujte
mailom: epbratislava@europarl.europa.eu
alebo na tel. č. našej kancelárie: 02/5942 9683