skip to content
 
 
 

O YEYS 2020

08-11-2019

Vzhľadom na prepuknutie vírusu COVID-19 je toto podujatie, ktoré sa malo konať 19. a 20. marca 2020, zrušené. 

Zmena klímy je všadeprítomnou témou a mladí ľudia na celom svete sa mobilizujú na záchranu planéty. Európsky hospodársky a sociálny výbor sa pripája k tomuto hnutiu a žiada mladých účastníkov podujatia YEYS, aby navrhli najlepší spôsob ochrany našej planéty.

Na tohtoročnom podujatí pôjde o modelovú situáciu medzinárodnej konferencie zmluvných strán o zmene klímy (COP). 

Výbor by sa rád dozvedel, akými inovatívnymi nápadmi by študenti riešili súčasnú klimatickú krízu a priblížili sa k dosiahnutiu cieľa klimatickej neutrality do roku 2050.

Študenti budú vyzvaní, aby zastupovali niektorú krajinu a rokovali medzi sebou s cieľom vypracovať odporúčania na riešenie zmeny klímy.

Tieto odporúčania budú predložené medzinárodným tvorcom environmentálnej politiky a bude sa o nich v priebehu roka diskutovať na konferenciách v celej Európe.

Študenti budú tiež počas podujatia YEYS v kontakte s medzinárodnými mládežníckymi organizáciami, ktoré im pomôžu premietnuť tieto odporúčania do praktických opatrení a presadiť ich názory. 
Školy, ktoré majú záujem sa zúčastniť, sa môžu zaregistrovať do 18. novembra 2019 na stránke. Školy budú vybrané žrebovaním.

EHSV uhradí účastníkom (3 študenti a 1 pedagóg) náklady na cestu a ubytovanie, ako aj náklady na stravu zabezpečenú počas podujatia.

Všetky rokovania sa uskutočnia v angličtine.