skip to content
 
 
 

Kto sme / Kontakty / Logá

Tím Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku tvoria:

Robert Sermek, vedúci Kancelárie
Dionýz Hochel, komunikačný manažér
Soňa Mellak, tlačová atašé
Ivana Janíková Stavrovská, tlačová atašé
Mária Kavuláková, asistentka
Jaroslav Novák, asistent
Monika Šuleková, asistentka

 

Európsky parlament
Kancelária na Slovensku

Palisády 29
SK - 811 06 Bratislava
Slovenská republika

epbratislava@ep.europa.eu
Facebook: https://www.facebook.com/europskyparlament/
Twitter: @EP_Bratislava
Youtube: www.youtube.com/user/EuropskyParlament

Tel.: + 421/2/59 42 96 83
Fax: + 421/2/59 42 96 87

 .

Logo Európskeho parlamentu

 .

Logo Kancelárie EP