skip to content
 

Aktivity

Aktivity

Po takmer trojročnej odmlke Európsky parlament opäť organizuje pravidelné pracovné dni Euroscola pre študentov z celej Európy. Aké je to stať sa na deň europoslankyňou či europoslancom? Prečítajte si zážitky účastníkov decembrovej Euroscoly, študentov Gymnázia Dubnica nad Váhom.
Ako sa vojna na Ukrajine dotkla európskej ekonomiky a obyvateľstva? Ovplyvní klimatické ciele EÚ? Zatienila vojna výstupy z Konferencie o budúcnosti Európy? Ako sa v roku 2022 menila vnútorná dynamika EÚ? Podarí sa únii v roku 2023 vysporiadať s problémami týkajúcimi sa stavu právneho štátu v Maďarsku? Aký je výhľad do roku 2023 a ktoré očakávané významné udalosti ovplyvnia ďalšie smerovanie únie? Pozývame vás na ďalšiu zaujímavú diskusiu. Sledujte v piatok 13. januára o 10.30 na Youtube. 
Delegácia Výboru EP pre občianske slobody pricestovala na Slovensko a v piatok 16.12.2022 diskutovala s predstaviteľmi štátu a občianskej spoločnosti o lepšej ochrane práv príslušníkov zraniteľných skupín na Slovensku.
Po veľmi úspešnej skúsenosti s nadnárodnými podujatiami v posledných 2 rokoch sa Kancelárie EP v Prahe a Bratislave rozhodli zorganizovať sériu takýchto spoločných podujatí aj v tomto školskom roku, aby poskytli slovenským a českým junior ambasádorom viac možností na interakciu a rozšírenie perspektív. Hlavným cieľom týchto podujatí je samozrejme prehĺbiť vedomosti študentov o Európskom parlamente, jeho hodnotách a kľúčových aktivitách, ale aj o dôležitých témach formujúcich našu spoločnosť.
Prežívame adventný čas, čas príprav na Vianoce. Poďme sa v predvianočnom zhone na hodinku zastaviť, sadnúť si okolo adventného venca a chvíľku sa rozprávať o vianočných tradíciách u nás aj v iných európskych krajinách.
V pondelok 28.novembra Dom Európskej únie navštívili študenti Univerzity Tretieho veku pri Univerzite Komenského, ktorí sa vzdelávajú v oblasti európskej integrácie. Zúčastnili sa interaktívnej prednášky o činnosti Európskeho parlamentu a preverili si svoje znalosti vo vedomostnom kvíze o EÚ.
17.novembra 2022 sa dve slovenské učiteľky stredných škôl zúčastnili na seminári v rámci programu EPAS - Ambasádorských škôl Európskeho parlamentu - v Bruseli. Hlavnou témou podujatia bolo prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania otázkou: Čo viac by sme mohli urobiť, aby sme pomohli mladým ľuďom viac sa občiansky angažovať... keby sme spolupracovali?  
Pozývame vás na debatu Sacharovova cena 2022: Európsky parlament a ľudské práva, ktorá sa uskutoční 28. novembra o 10. hod. na Trnavskej univerzite v Trnave.

Rozhoduj o Európe

16-11-2022

V štvrtok 10. novembra sa u nás v Dome Európskej únie konala akcia v rámci projektu s názvom Rozhoduj o Európe – Staň sa na deň tvorcom európskej politiky. Jedná sa o vzdelávací projekt, ktorého cieľom je priblížiť študentom stredných škôl fungovanie Európskej únie a podporiť medzi nimi dialóg o aktuálnych európskych témach.
Kancelária EP otvorila už siedmy ročník úspešného vzdelávacieho programu EPAS, prostredníctvom ktorého majú stredné školy aj na Slovensku možnosť stať sa ambasádorskými školami Európskeho parlamentu a šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii. Privítali sme 18 nových škôl, tentokrát prevažne z Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja.
Kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci so Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom, Sciences Po v Dijone a Francúzskym inštitútom na Slovensku pripravili už 9. ročník podujatia „Modelový Európsky parlament“ pre študentov frankofónnych stredných škôl. Podujatie sa uskutočnilo 8.novembra 2022 na Filozofickej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach.