skip to content
 

Aktivity

Aktivity

Po veľmi úspešnej skúsenosti s nadnárodnými podujatiami v posledných 2 rokoch sa Kancelárie EP v Prahe a Bratislave rozhodli zorganizovať sériu takýchto spoločných podujatí aj v tomto školskom roku, aby poskytli slovenským a českým junior ambasádorom viac možností na interakciu a rozšírenie perspektív. Hlavným cieľom týchto podujatí je samozrejme prehĺbiť vedomosti študentov o Európskom parlamente, jeho hodnotách a kľúčových aktivitách, ale aj o dôležitých témach formujúcich našu spoločnosť.
Prežívame adventný čas, čas príprav na Vianoce. Poďme sa v predvianočnom zhone na hodinku zastaviť, sadnúť si okolo adventného venca a chvíľku sa rozprávať o vianočných tradíciách u nás aj v iných európskych krajinách.
V pondelok 28.novembra Dom Európskej únie navštívili študenti Univerzity Tretieho veku pri Univerzite Komenského, ktorí sa vzdelávajú v oblasti európskej integrácie. Zúčastnili sa interaktívnej prednášky o činnosti Európskeho parlamentu a preverili si svoje znalosti vo vedomostnom kvíze o EÚ.
17.novembra 2022 sa dve slovenské učiteľky stredných škôl zúčastnili na seminári v rámci programu EPAS - Ambasádorských škôl Európskeho parlamentu - v Bruseli. Hlavnou témou podujatia bolo prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania otázkou: Čo viac by sme mohli urobiť, aby sme pomohli mladým ľuďom viac sa občiansky angažovať... keby sme spolupracovali?  
Pozývame vás na debatu Sacharovova cena 2022: Európsky parlament a ľudské práva, ktorá sa uskutoční 28. novembra o 10. hod. na Trnavskej univerzite v Trnave.

Rozhoduj o Európe

16-11-2022

V štvrtok 10. novembra sa u nás v Dome Európskej únie konala akcia v rámci projektu s názvom Rozhoduj o Európe – Staň sa na deň tvorcom európskej politiky. Jedná sa o vzdelávací projekt, ktorého cieľom je priblížiť študentom stredných škôl fungovanie Európskej únie a podporiť medzi nimi dialóg o aktuálnych európskych témach.
Kancelária EP otvorila už siedmy ročník úspešného vzdelávacieho programu EPAS, prostredníctvom ktorého majú stredné školy aj na Slovensku možnosť stať sa ambasádorskými školami Európskeho parlamentu a šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii. Privítali sme 18 nových škôl, tentokrát prevažne z Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja.
Kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci so Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom, Sciences Po v Dijone a Francúzskym inštitútom na Slovensku pripravili už 9. ročník podujatia „Modelový Európsky parlament“ pre študentov frankofónnych stredných škôl. Podujatie sa uskutočnilo 8.novembra 2022 na Filozofickej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach.
Už tento týždeň začína v Bratislave medzinárodný festival dokumentárnych filmov o ľudských právach Jeden svet, ktorý organizuje humanitárna organizácia Človek v ohrození. Od svojho vzniku v roku 1999 sa stal najvýznamnejším festivalom svojho druhu na svete a v roku 2007 získal čestné uznanie UNESCO za výchovu k ľudským právam. Partnerom tejto akcie je aj Európsky parlament, ktorý sa dlhodobo zasadzuje o ľudské práva. Festival sa koná od 5. do 11. novembra 2022.
V snahe informovať a zvýšiť záujem obyvateľov Slovenska o prácu Európskeho parlamentu a EÚ ako takej, sme v septembri začali naše cesty po regiónoch. Ako prvý sme navštívili Trnavský kraj, kde ste nás mohli od 14. do 19. septembra stretnúť na viacerých akciách a podujatiach naprieč celým krajom.
Mladí ľudia čelia v 21. storočí náročným a stále novým výzvam. Digitálna transformácia, rastúca osamelosť mladých ľudí a rast výskytu mentálnych chorôb sú spomedzi tých najvážnejších. Ako na ne adekvátne reagovať? Pozývame vás 24. októbra o 11.00 hod. do zážitkového centra vedy a techniky Aurelium na diskusiu s europoslankyňou Miriam Lexmann na tému Prežijú mladí ľudia v 21. storočí?