skip to content
 
28-06-2017

Výsledky prvého ročníka programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

Senior ambasádori počas stretnutia s europoslancami V. Maňkom a I. Štefancom
Senior ambasádori počas stretnutia s europoslancami V. Maňkom a I. Štefancom
 .

Informačná kancelária EP na Slovensku v spolupráci s Academia Istropolitana Nova a s Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku realizuje vzdelávací program Ambasádorská škola Európskehoo parlamentu (EPAS), ktorý je zameraný na žiačky a žiakov stredných a odborných škôl. Do prvého ročníka programu sa zapojilo 15 stredných škôl.

Počas prvého ročníka programu sa študenti a študentky stredných škôl okrem vážnych školských úloh venovali aj aktivitám, ktoré mali napĺňať ciele stanovene programom EPAS – podporovať  povedomie o Európe a európskej parlamentnej demokracii, tiež informovať o tom, čo znamená Európska únia pre náš každodenný život a čo je možné robiť pre to, aby bola v budúcnosti EÚ taká, ako si ju mladí ľudia predstavujú.

Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov HVĽP na Slovensku  Dagmar Hornou  a Kálmánom Petoczom, z pracovníčok AINovy Martou Jendekovou a Katkou Cigánovou,  vzala do úvahy množstvo a nápaditosť vykonaných aktivít, tiež ich dopad na ďalších spolužiakov, učiteľov, ale aj občanov v obci či meste. Komisiu oslovila angažovanosť a samostatnosť niektorých junior ambasádorov a ambasádoriek. Väčšinu aktivít bolo možno preveriť aj priamo na mieste konania, počas kontrolných návštev, ktoré sa realizovali na všetkých zúčastnených školách. Bolo zrejmé, že na niektorých školách sa darilo senior a junior ambasádorom viac, inde menej, ale snahu bolo vidieť všade. Na základe všetkých dostupných informácií hodnotiaca komisia rozhodla nasledovne:

Plaketu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu získavajú školy:

Prešovský samosprávny kraj:

Gymnázium, Študentská 4,  Snina
Košický samosprávny kraj:
Gymnázium, Alejová 1, Košice  

Banskobystrický samosprávny kraj:

Súkromné gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec        

Žilinský samosprávny kraj:

Obchodná akadémia, Nábrežie K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš       

Trenčiansky samosprávny kraj:

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza        

Nitriansky samosprávny kraj:

Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra          
Piaristické gymnázium J. Kalazanského, Piaristická 6, Nitra           
Obchodná akadémia, K.Kittenberga 2, Levice     
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice          

Trnavský samosprávny kraj:

Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava        
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany              
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica              
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec     

Bratislavský samosprávny kraj:

Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava   
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, Bratislava

 

Ocenenie najlepší ambasádorský tím, spojené s exkurziou do sídla EP v Štrasburgu získavajú:

Ambasádorský tím Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci
Ambasádorský tím Gymnázia v Snine

 

Ocenenie za výkon pre senior ambasádora/ambasádorku spojené s krátkym vzdelávacím pobytom v Bruseli získavajú:

p. uč. Tatiana Škodová, Obchodná akadémia, Trnava
p. uč. Kristína Martišková, Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice
p. uč. Peter Rusnák, Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany
p. uč. Roman Balko, Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Bratislava

 

Ďakujeme a gratulujeme všetkým zúčastneným školám, ambasádorom, ktorí sa do programu zapojili!

Odovzdávanie plakiet a certifikátov sa uskutoční spolu s otvorením ďalšieho ročníka programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu 29. septembra 2017.

Viac informácií o programe EPAS nájdete v sekcii Európa pre mladých.