skip to content
 

Konferencia o budúcnosti Európy: diskusie na TASR TV

16-02-2022

 
Konferencia o budúcnosti Európy predstavuje príležitosť pre európskych občanov ovplyvniť budúce smerovanie Únie. V časoch, keď celý svet bojuje s pandémiou a hľadá riešenia na dlhodobé výzvy, ako sú napríklad klimatické zmeny, organizuje EÚ otvorenú a demokratickú debatu so svojimi občanmi o tom, na čo by sa mala sústrediť v budúcnosti. Výsledky nedávneho prieskumu eurobarometer ukázali, že až 92% Európanov si želá, aby boli hlasy občanov viac brané do úvahy pri rozhodnutiach týkajúcich sa budúcnosti Európy. A práve to je cieľom tejto Konferencie. Prinášame vám štyri diskusie so slovenskými europoslancami a odborníkmi, ktorí vám Konferenciu priblížia.
 

 

V prvom rozhovore pre TASR TV Konferenciu a jej základné myšlienky predstavil Robert Sermek, vedúci kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Hovoril o počiatočných impulzoch, ktoré k nej viedli, o sebareflexii, aj o nosných témach Konferencie. 

 

Konferencia o budúcnosti Európy je iniciatívou, ktorá má zmysel. Politici musia načúvať občanom Európskej únie a rešpektovať požiadavky, ktoré vzídu z CoFoE. Počas diskusie v TASR TV sa na tom zhodli slovenskí europoslanci Vladimír Bilčík, Michal Šimečka a Michal Wiezik. Viac sa dozviete v tomto videu, kde poslanci odpovedali aj na otázky položené študentmi politológie z Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre.

 

 

Európska komisia si pod vedením Ursuly von der Leyenovej uvedomuje, že oblasť verejného zdravia musí byť v budúcnosti jednou z priorít Únie. V tretej diskusii ku Konferencii o budúcnosti Európy v TASR TV sa na tom zhodli Mária Brozmanová zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli, zdravotnícky analytik Martin Smatana a expert na zdravotníctvo Peter Pažitný.

 

 

Hosťami vo štvrtej relácii Konferencia o budúcnosti Európy boli europoslanci Miriam Lexmann a Eugen Jurzyca. Rozprávali sa o digitalizácii a pripravenosti Slovenska na nástup umelej inteligencie. 

 

 

Konferencia o budúcnosti Európy bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou Európskeho parlamentu, Európskej rady a Európskej komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ. Účastníci občianskych panelov sú zo všetkých 27 členských krajín, pričom odrážajú demografickú a sociálnu rozmanitosť EÚ.