skip to content
 

Stretnutie formálnych a neformálnych pedagógov v Bruseli

21-11-2022

17.novembra 2022 sa dve slovenské učiteľky stredných škôl zúčastnili na seminári v rámci programu EPAS - Ambasádorských škôl Európskeho parlamentu - v Bruseli. Hlavnou témou podujatia bolo prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania otázkou: Čo viac by sme mohli urobiť, aby sme pomohli mladým ľuďom viac sa občiansky angažovať... keby sme spolupracovali?  

V Bruseli sa zišlo sto pedagógov zo všetkých členských štátov EÚ a Spojeného kráľovstva. Účelom podujatia bolo poskytnúť priestor formálnym aj neformálnym pedagógom, ktorí pracujú s mladými ľuďmi na občianskej angažovanosti:

• Povymieňať si skúsenosti s cieľom podporiť vyššiu účasť v Európskych voľbách 2024.

• Vymyslieť návrhy spolupráce na konkrétnych nápadoch/projektoch, ktoré by sa mohli realizovať v budúcnosti.

• Urobiť prvé kroky v vytvoreniu siete pedagógov spolupracujúcich s EP

Slovenské účastníčky sa s nami podelili o svoje dojmy a fotky z podujatia.

"Najviac ma zaujala dynamika a profesionalita eventu. Bolo úžasné vidieť formálnych aj neformálnych učiteľov z rôznych krajín, ktorí sa s úplnou ľahkosťou, otvorenosťou a nesmiernou ochotou podelili o svoje zážitky a skúsenosti. S nemilým prekvapením som reflektovala, že aj ja osobne, ale aj na mnohých úrovniach na Slovensku máme čo dobiehať, hlavne čo sa týka vzdelávania a osvety v školstve. Uvítala by som lepšiu štruktúru a viac zastúpenia EÚ na regionálnej alebo mestskej úrovni a menej byrokracie, lepší prístup k informáciám, nie len internetové linky a webové stránky... V každom prípade som si odniesla výbornú skúsenosť, ktorá mi priniesla nielen nove kontakty ale aj rozšírila obzor." (Jana Priškin, Prvé súkromné banskobystrické gymnázium)

Európsky parlament pravidelne pozýva pedagógov z Ambasádorských škôl EP do Bruselu, toto stretnutie je však prvé svojho druhu od vypuknutia pandémie v roku 2020.

TTIV_Lucia TTIV_Marco