skip to content
 

Reakcie slovenských europslancov k tribunálu na potrestanie ruských zločincov

19-01-2023

V uznesení prijatom vo štvrtok poslanci požadujú, aby ruské politické a vojenské vedenie bolo brané na zodpovednosť za zločin agresie proti Ukrajine.

Podrobnejšie informácie nájdete v samostatnej tlačovej správe.

Reakcie slovenských poslancov

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Buča, Irpiň, Mariupoľ. Od začiatku invázie na Ukrajine zahynulo už viac ako 7000 civilistov. Ruský útok na obytný dom v Dnipre je ďalším z mnohých vojnových zločinov, ktorých sa Rusko v agresívnej invázii dopúšťa na civilnom obyvateľstve. Vojna spôsobuje obrovské utrpenie bežným ľuďom, no medzinárodné spoločenstvo sa dohodlo, že aj vedenie vojny musí mať pravidlá, aby sa utrpenie minimalizovalo. Rusko tieto pravidlá vôbec nerešpektuje. Ľudia, ktorí vojnové zločiny nariadili a vykonali, musia byť súdení a spravodlivo potrestaní. Podporím zriadenie medzinárodného trestného tribunálu, ktorý vyšetrí ruské vojnové zločiny na Ukrajine.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Zločiny proti ľudskosti, ktorých sa dopustil bieloruský a ruský režim nemôžu ostať nepovšimnuté. Môže to trvať niekoľko rokov, no ako vidíme, aj zločincov, ktorí páchali zverstvá v bývalej Juhoslávii napokon trest dostihol. Medzinárodné tribunály zohrávajú dôležitú úlohu. Nikdy nemôžeme zabudnúť na odporné zverstvo, ktoré ruská armáda napáchala v Buči, či zbombardovanú nemocnicu v Mariuopole. S Putinom a jeho vládou musíme zaobchádzať ako s teroristami a požadovať riadne vyšetrenie a potrestanie ich vojnových zločinov.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Vyšetrenie vojnových zločinov považujem za správne a dôležité pre obnovenie a upevnenie mieru, preto by EÚ mala presadzovať v medzinárodných konaniach opatrenia potrebné na podporu stíhania predstaviteľov ruského režimu zodpovedných za vojnové zločiny. Súčasne považujem za nevyhnutné zrušiť ruské právo veta v Bezpečnostnej rade OSN a vylúčiť Ruskú federáciu z OSN. Tak, ako sa to stalo v prípade Sovietskeho zväzu, ktorý bol vylúčený zo Spoločnosti národov (predchodca OSN) v roku 1939 po tom, čo vojensky napadol Poľsko a Fínsko.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Ruská agresia proti Ukrajine je jasným porušením Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného humanitárneho práva. Vedenie Ruskej federácie ako také musí jedného dňa čeliť spravodlivosti za zločiny proti agresii a zločiny proti mieru, nech to bude trvať akokoľvek dlho. Spravodlivosť musí zvíťaziť, v neposlednom rade preto, aby obetiam priniesla určitú mieru zadosť učinenia. Avšak už teraz môžeme napríklad podporiť vytvorenie úradu dočasnej prokuratúry, ktorý dokáže zhromaždiť potrebné dôkazy a pripraviť tribunál.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Právne medzery či obmedzenia na strane Medzinárodného trestného súdu v Haagu nesmú stáť v ceste vo vyšetrovaní a stíhaní ruského vedenia, ktoré je zodpovedné za zločin agresie proti Ukrajine. Preto podporujem zriadenie osobitného medzinárodného tribunálu, ktorý sa bude týmto zaoberať a vyvodí zodpovednosť i na strane bieloruského vedenia, ktoré celú túto mašinériu zla aktívne podporuje.“

Michal Šimečka (RE, SK) uviedol: „Putinovo Rusko stratilo zábrany a vojnové zločiny pácha úplne bez rozmyslu. Bomby zhodené na divadlo v Mariupole, kde sa ukrývali stovky civilistov, útok na nemocnicu vo Vilniansku, a najnovšie rozbombardovaný bytový dom v Dnipre. Za všetky tie zbytočne vyhasnuté životy sú zodpovední konkrétni ľudia. A Európska únia musí prispieť k tomu, aby sa po skončení vojny postavili pred spravodlivý súd. Preto s kolegami od Európskej komisie žiadame, aby bez meškania podnikla všetky potrebné opatrenia v medzinárodných konaniach a súdoch na podporu tohto stíhania.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Som presvedčený o správnosti požiadavky zriadiť tribunál, ktorý bude stíhať zločiny spáchané na Ukrajine. Sám som sa na vlastné oči presvedčil pri mojej návšteve Ukrajiny o krutosti ruských vojsk. Nezabúdajme, že svoju rolu na zločinoch zohráva aj bieloruský režim, ktorý by mal niesť svoj podiel zodpovednosti.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Zločiny a zverstvá páchané ruskými ozbrojenými silami a ich zástupcami na Ukrajine sa každým dňom množia a zhoršujú, no i tak vidíme len pomyselný vrchol ľadovca. Skutočný rozsah vojnových zločinov je omnoho väčší, a ďaleko za našou momentálnou kapacitou ho dôsledne zdokumentovať. Podpora Ukrajiny v Európskom parlamente naďalej pokračuje. Vojna skončí, Ukrajina vyhrá a Putin sa spolu s ďalšími vojnovými zločincami bude zodpovedať pred medzinárodným tribunálom.“