skip to content
 

Reakcia slovenských europoslancov k obnoveniu opatrenií na podporu obchodu pre Ukrajinu.

09-05-2023

Parlament schválil pozastavenie dovozných ciel EÚ na ukrajinský vývoz poľnohospodárskych výrobkov na ďalší rok s cieľom podporiť hospodárstvo krajiny.

Podrobnejšie informácie nájdete v samostatnej tlačovej správe.

Reakcie slovenských poslancov

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Slovensko jednoznačne stojí pri Ukrajine a podporuje ju v jej boji proti nevyprovokovanej agresii zo strany Ruska. Rozumiem však, že poľnohospodári z členských krajín susediacich s Ukrajinou (vrátane Slovenska), majú obavy z liberalizácie obchodu a zrušenia ciel na lacnejšie ukrajinské poľnohospodárske produkty. Zložitá situácia spojená s infláciou a nárastom cien energií farmárom zreteľne znížila príjmy. Dovoz plodín vypestovaných na Ukrajine do týchto členských krajín by mohol stlačiť ceny ich produktov výrazne dolu. Podporujem opatrenia, ktoré povedú k tomu, aby sa ukrajinské poľnohospodárske výrobky skutočne vyvážali do tretích krajín alebo členských štátov, ktoré ich potrebujú.“

Robert Hajšel (S&D, SK) uviedol: „Keď pomáhame Ukrajine získavať odbyt jej poľnohospodárskej produkcie, nemôžeme tým ohrozovať pozície našich poľnohospodárov, a preto je nevyhnutné, aby popri ďalšom predlžovaní bezcolného dovozu sme chránili aj našich farmárov, ktorí cenám ukrajinského obilia nedokážu konkurovať. Možno, oveľa vhodnejším riešením by bol reexport ukrajinského obilia do tretích krajín, ktoré ho nemajú dostatok. Schválenie stomiliónovej podpory pre poľnohospodárov z piatich krajín, z čoho vyše päť miliónov má dostať Slovensko, je minimum, čo môže Európa urobiť. Zároveň musíme urobiť všetko pre to, aby sme chránili našich spotrebiteľov pred výrobkami nespĺňajúcimi naše normy pokiaľ ide o prítomnosť pesticídov.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Jednou z jednoduchých možností ako vieme pomôcť sebe a Ukrajine súčasne je obchod. Ako pri každej dohode o voľnom obchode však súčasne musíme zabezpečiť rovnakú kvalitu pre našich spotrebiteľov a férovosť pre našich podnikateľov. Smerovanie Ukrajiny bližšie k EÚ nás s jej trhom ešte viac prepojí. Preto túto dohodu vnímam okrem iného ako súčasť prípravy na vstup.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Som za predĺženie voľného obchodu s Ukrajinou. Je výhodný pre Ukrajinu, Európsku úniu, aj Slovensko. To, čo u nás získajú spotrebitelia vo forme nižších cien napríklad potravín, je viac než to, čo stratia niektorí naši producenti v dôsledku zahraničnej konkurencie. Z tohto rozdielu potom spoločnosť poskytuje dočasné kompenzácie tým, ktorí na liberalizácii strácajú.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Predĺženie zrušenia dovozných ciel EÚ na ukrajinské poľnohospodárske výrobky určené pre tretie krajiny považujem za nevyhnutné. Aj to je spôsob pomoci, nielen ťažko vojnou skúšanej Ukrajine, ale i krajinám pre ktoré sú tieto výrobky určené.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Sme povinní pomáhať Ukrajine všetkými dostupnými prostriedkami, aby sa jej vojnu aj za našu slobodu a hodnoty demokracie podarilo vyhrať. Vrátane dočasnej liberalizácie obchodu. Ďalej je už na nás, aby sme tento proces dokázali nastaviť spôsobom, či s využitím kompenzácii, ktoré zabránia poškodeniu našich domácich výrobcov, či poľnohospodárov.“