skip to content
 

Parlament podporil udržateľné a trvácne výrobky a odmietol greenwashing : reakcia slovenských europoslancov

11-05-2023

Poslanci vo štvrtok schválili návrh smernice, ktorej cieľom je zlepšiť označovanie výrobkov, zabezpečiť ich dlhšiu životnosť a skoncovať s používaním zavádzajúcich tvrdení.

Podrobnejšie informácie nájdete v samostatnej tlačovej správe.

Reakcie slovenských poslancov

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Podporujem väčšiu ochranu spotrebiteľov a prijatie opatrení, ktoré obmedzia greennwashing. Je to zavádzajúca obchodná praktika, ktorá zneužíva legitímny strach ľudí zo znečisťovania životného prostredia a zmeny klímy za účelom vyššieho zisku. S greenwashingom majú skúsenosť aj slovenskí spotrebitelia a spotrebiteľky. Je preto namieste umožniť používanie označení ako “eko”, “biodegradovateľné” či “klimaticky neutrálne” len pri tých produktoch, pri ktorých toto tvrdenie vedia výrobcovia dokázať.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Ľudia si čím ďalej tým viac dávajú pozor na to, aký vplyv na životné prostredie majú ich obľúbené výrobky. A to hodnotím veľmi pozitívne. Produkty, ktorých výroba je šetrná ku prírode, či tovar, ktorý necestoval cez pol planéty, sú stále populárnejšie. No musíme ochraňovať spotrebiteľov a spotrebiteľky pred zavádzajúcimi marketingovými praktikami, ktorých žiaľ pri “eko” výrobkoch vidíme čím ďalej tým viac. Ku ochrane spotrebiteľov patrí určite aj právo na opravu výrobku. Zároveň by sme mali podporovať zodpovedných producentov a znevýhodniť tých, ktorí zavádzajú.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Považujem za správne, aby sa obmedzili prípady, kedy sú produkty, ktoré škodia životnému prostrediu, vydávané za “zelené”. Napríklad tak, ako sa papierové nákupné tašky vydávajú za “zelenšie” než plastové, hoci “zelenšími” nie sú. Návrh však obsahuje aj požiadavky, aby výrobcovia uvádzali na obaly výrobkov množstvo nových informácií s cieľom predĺžiť životnosť výrobkov. Tieto zmeny nemajú v návrhu analýzu vplyvov, nie je teda jasné, či výrobky neúmerne nepredražia, preto som návrh nemohol podporiť. V mnohých prípadoch nie je opraviteľnosť dôvodom, pre ktorý sa výrobky vyhadzujú. Napríklad podľa článku v the Economist ľudia nevyhadzujú textil preto, že je neopraviteľný, ale preto, že vyšiel z módy.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Návrh zmeny smerníc o právach spotrebiteľov a o nekalých obchodných praktikách podporujem, keďže prinesú nielen environmentálne, ale aj finančné výhody pre spotrebiteľov. Ja sama už dlhodobo vyzývam na zahrnutie plánovaného zastarávania alebo tzv. kazítok medzi nekalé obchodné praktiky. Takéto aktivity totiž nielenže nepomáhajú spotrebiteľom, ale prispievajú aj k vytváraniu veľkého množstva elektronického odpadu. V druhom rade vítam, že spotrebitelia budú mať omnoho viac informácií na to, aby mohli prijímať udržateľné rozhodnutia.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Popri množstve informácii o výživových hodnotách či zložení sa na etiketách výrobkov čoraz častejšie uvádzajú informácie týkajúce sa sociálnych či enviromentálnych aspektov, ktoré majú u zákazníka vzbudiť dojem, že je súčasťou zelenej či sociálnej transformácie. Tieto informácie sú často individuálnymi, neoverenými tvrdeniami obchodníkov a ničím iným ako marketingovým ťahom z ich strany, ako zvýšiť predajnosť daného výrobku. Považujem preto za nevyhnutné, aby obdobné informácie podliehali oveľa striktnejšej kontrole, boli overené a certifikované a tak chránili spotrebiteľa pred zavádzaním.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Spotrebiteľ by mal byť vždy na prvom mieste. Nemal by byť pre to zavádzaný falošnými označeniami o ekologicky udržateľných produktoch atakujúcimi jeho peňaženku v prípade, že produkt s ekológiou nemá nič spoločné. Zároveň je potrebné šetriť prírodné zdroje spôsobom, aby sa produkty dali opraviť a príslušenstvo k nim dokúpiť aj od iných výrobcov, tak sa nám to podarilo v prípade nabíjačiek.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Teším sa, že v Európe pri nakupovaní čoraz viac zohľadňujeme vplyv daných výrobkov na životné prostredie, či ich uhlíkovú stopu. Sme dokonca pripravení si za udržateľnejšie výrobky zaplatiť viac. O to dôležitejšie je, aby sme neboli obeťami greenwashingu, ktorý je v čase rozsiahlych environmentálnych kríz extrémne škodlivý. Vítam preto tento návrh, ktorého cieľ je zabezpečiť pravdivé, zrozumiteľné a ľahko dostupné informácie o udržateľnosti daného výrobku, podporené jasnými, objektívnymi, vedecky podloženými a overiteľnými záväzkami a cieľmi.“