skip to content
 

Reakcia slovenských europoslancov k pristúpeniu EÚ k Istanbulskému dohovoru

10-05-2023

Poslanci hlasovali za pristúpenie Európskej únie k Dohovoru o predchádzaní násiliu páchanému na ženách a boji proti nemu, čím uzavreli účasť Parlamentu na tomto procese.

Podrobnejšie informácie nájdete v samostatnej tlačovej správe.

Reakcie slovenských poslancov

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Európska únia svojím pristúpením k Istanbulskému dohovoru dáva jasný signál nulovej tolerancie k násiliu páchanému na ženách. Je to nástroj, ktorý jednotlivým členským krajinám vrátane Slovenska pomáha nastaviť konkrétne politiky v krajine, aby ženy boli lepšie chránené proti domácemu násiliu. Osobne ma mrzí, že na Slovensku Istanbulský dohovor náš parlament dodnes neratifikoval. Žiaľ, bol zneužitý na dezinformačnú kampaň, pričom sa pozornosť odklonila od toho, čo je v ňom skutočne napísané. No vďaka hlasovaniam na úrovni EÚ bude konečne platiť pre všetky Európanky vrátane Sloveniek.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Mrzí ma, že Dohovor, ktorý poskytuje konkrétne kroky v boji za ochranu žien pred rodovo podmieneným násilím, sa kvôli nedorozumeniam stal na Slovensku symbolom kultúrnych vojen a populistických predvolebných kampaní. Bezpečie žien doma či na pracovisku musíme chrániť, a je mi ľúto, že nám to tak dlho trvá. Preto som rád, že konečne ako EÚ ratifikujeme Dohovor o násilí páchanom na ženách. A budem robiť všetko preto, aby sme ho ratifikovali a hlavne uviedli do života aj na Slovensku. Pretože žiadna žena sa nemá báť o svoje bezpečie, len preto, že je žena.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Podporujem pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu. Násilie na ženách je spoločnosťou a inštitúciami často tolerované, a tak považujem za potrebné prijímať opatrenia, ktoré to zmenia.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Na tému ratifikácie Istanbulského dohovoru som sa už v minulosti vyjadroval. Môj názor ostáva nemenný, akékoľvek násilie, fyzické či sexuálne páchané na ženách ostro odsudzujem. Samotný dohovor a celá diskusia okolo neho mi však príde účelová, a to môže byť dôvod, prečo sa míňa účinku.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Násilie páchané na ženách je jedným z najväčších problémov, ktorým ako demokratická a moderná spoločnosť čelíme. Nedokážeme dostatočne chrániť ženy pred fyzickým a psychickým násilím a na Slovensku nie sme schopní ani ratifikovať dokument, ktorého cieľom je zabezpečiť ženám, dievčatám a ďalším skupinám ohrozených násilím užívanie rovnakej úrovne ochrany v celej Európe. Je to výsmech všetkým obetiam domáceho násilia. Ratifikáciu tohto dohovoru preto plne podporujem.“