skip to content
 
 
 
06-03-2015

Podujatie k Medzinárodnému dňu žien: "Vzdelanie ako cesta na zlepšenie postavenia dievčat a žien vo svete"

 .

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity pripravili podujatie k Medzinárodnému dňu žien: "Vzdelanie ako cesta na zlepšenie postavenia dievčat a žien vo svete", ktoré sa uskutočnilo v piatok 6. marca 2015 v priestoroch Trnavskej univerzity.

Téma okrúhleho stola súvisí s hrdinským činom mladého pakistantského dievčaťa Malaly Jusufzaiovej, ktorá vo svojich článkoch na sociálnej sieti bojovala za právo dievčat navštevovať školy. Teroristi z pakinstanskej odlože Talibanu ju ťažko zranili a Malalu zachránili až lekári vo Veľkej Británii. Napriek hrozbe smrti svoj zápas za práva dievčat a žien nevzdala a za svoje činy bola vyznamenaná cenou Andreja Sacharova za slobodu myslenia, ktorú udeľuje Európsky parlament a Nobelovou cenou za mier.

Panelisti okrúhleho stola diskutovali so študentmi Trnavskej univerzity o aktuálnych témam postavenia žien na Slovensku a vo svete. Venovali sa aj otázkam implementácie legislatívy Európskej únie v oblasti antidiskriminácie v rámci zamestnania po skončení stredných a vysokých škôl.

Poslankyňa Európskeho parlamentu, pani Monika Flašíková Beňová zdôraznila význam témy kvót pre ženy v správnych radách významných spoločností. Poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec vo svojom video príspevku zdôraznil, že sa dlhodobo usiluje za práva žien na vzdelanie a vyjadril svoj obdiv k hrdinskému činu Malaly Jusufsaiovej.  

 .