skip to content
 
 
 
12-06-2020

Online diskusia: Financovanie európskej obnovy

Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku zorganizovala online diskusiu s názvom ,,Financovanie európskej obnovy", ktorá sa uskutočnila v piatok, 12. júna 2020. Diskusia prebiehala online prostredníctvom programu Zoom. Podujatie bolo pripravené v spolupráci s EURACTIV Slovensko.

Koncom mája predstavila Európska komisia návrh Fondu obnovy. Do rekonštrukcie európskej ekonomiky po koronakríze chce investovať jeden bilión eur. Peniaze má Európska komisia získať na finančných trhoch, pomocou záruk spoločného európskeho rozpočtu. Dlhové financovanie vyvoláva v EÚ protichodné reakcie, rovnako ďalšie otázky: Ako sa majú peniaze dostať k členským krajinám, prostredníctvom pôžičiek, alebo grantov? Podľa akého kľúča majú byť rozdelené?

Cieľom diskusie bolo hľadať efektívnu európsku odpoveď na hospodárske dôsledky koronakrízy a zameriavala sa na niekoľko okruhov:

1. Aká je v tejto diskusii pozícia Slovenska? S ktorými časťami návrhu Európskej komisie súhlasíme, ku ktorým máme výhrady?

2. Akým spôsobom majú byť peniaze poskytnuté členským krajinám a ako majú byť rozdelené?


3. Je dlhové financovanie obnovy jednorazovou výnimkou, nevyhnutnou vzhľadom na rozsah krízy, alebo precedensom?

4. Mali by sa niektoré z protikrízových nástrojov stať súčasťou štandardnej výbavy EÚ?

Diskutovali:

IVAN ŠTEFANEC
poslanec Európskeho parlamentu (EPP)

ROBERT HAJŠEL
poslanec Európskeho parlamentu (S&D)

MICHAL ŠIMEČKA
poslanec Európskeho parlamentu (Renew Europe)

LÍVIA VAŠÁKOVÁ
vedúca tímu ekonomických analýz Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

zástupca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Podujatie moderovala Zuzana Gábrižová z EURACTIV Slovensko.

Viac informácií o priebehu diskusie nájdete v článku na portáli EURACTIV Slovensko.