skip to content
 
 
 
20-03-2020

Diskusné fórum: Európa v klimatickej pohotovosti.

 .

Z dôvodu prevencie pred ochoreném COVID-19 je toto podujatie presunuté. O náhradnom termíne budeme informovať. 

 .
Pozvánka na diskusné fórum s europoslancami
Pozvánka na diskusné fórum s europoslancami

Stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete do roku 2050 je najväčšou výzvou a príležitosťou našich čias. V záujme dosiahnutia tejto méty Európska komisia predložila európsku zelenú dohodu, najambicióznejší balík opatrení, ktoré by mali umožniť európskym občanom a podnikom mať úžitok z trvalej ekologickej transformácie, ktorá bude spravodlivá a sociálne vyvážená.

Aká je parlamentná dimenzia Európskej zelenej dohody ? Ako k tejto téme pristupujú poslanci Európskeho parlamentu, akademici a experti zo Slovenska? A čo tieto ambiciózne ciele znamenajú pre nás občanov? O týchto témach budeme debatovať na podujatí "Európa v klimatickej pohotovosti. Čo nás čaká a neminie ?" ktoré pripravuje Kancelária EP na Slovensku a Slovenská technická univerzita.

Diskutovať s vami budú poslanci Európskeho parlamentu:
• Robert Hajšel (S&D)
• Martin Hojsik (Renew Europe)
• Michal Wiezik (EPP)


a zástupcovia odbornej verejnosti z STU:
• prof. Pavol Alexy (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU): Ekologické plasty? Príspevok Slovenska k riešeniu globálneho problému s plastovým odpadom.
• prof. Miloslav Drtil (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU): Ako sa staráme o čistotu vody na Slovensku?
• Ľuboš Magdolen (Strojnícka fakulta STU): Vodík vs. elektrina? Budúcnosť automobilovej dopravy.

Otázky v priebehu podujatia budete môcť klásť aj priamo zo svojich mobilných zariadení, prostredníctvom Slido.

Po debate sa bude podávať aj malé občerstvenie.
Vstup zdarma.

Tešíme sa na stretnutie.