skip to content
 
 
 
02-10-2020

Ambasádorská škola Európskeho parlamentu - vyhlásenie výsledkov 4. ročníka

V piatok 2. októbra sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov štvrtého ročníka programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS). Tento rok prebehla ceremónia netradične - v online priestore.

Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku ocenila v rámci štvrtého ročníka projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS) 11 škôl. Spolu 29 pedagógov a 148 študentov získalo dnes certifikát senior a junior ambasádorov Európskeho parlamentu. Školy zároveň získali titul Ambasádorskej školy EP.

Program Ambasádorská škola EP je vzdelávací program zameraný na žiačky a žiakov stredných a odborných škôl. Jeho cieľom je šíriť informácie o Európskej únii medzi mladými ľuďmi za pomoci ambasádorov a ambasádoriek na vybraných školách. Nejde len o učenie sa faktov o EÚ, ale aj o priamu skúsenosť s európskym občianstvom - čo táto skutočnosť znamená pre náš každodenný život a ako zmeniť Európu v budúcnosti podľa predstáv mladých a taktiež porozumieť významu účasti na európskych voľbách.

Titul Ambasádorskej školy EP za školský rok 2019/20 získavajú:

Obchodná akadémie Prievidza
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Námestove
Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská, Bratislava
Gymnázium Andreja Vrábla Levice
Gymnázium Martina Kukučína Revúca
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika Rožňava                        
Gymnázium Ľ. Štúra, Zvolen                    
Evanjelické Gymnázium, Tisovec                            
Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová                
Gymnázium Stropkov                                  
Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica


Podľa Roberta Sermeka, vedúceho Kancelárie EP na Slovensku: „EPAS veľmi dôležitým nástrojom, ako zlepšiť vzdelávanie mladých ľudí o Európskej únii. O tom, ako funguje, ako jej rozhodnutia vplývajú na náš každodenný život a aký význam má Európsky parlament. Som rád, že školy majú o tento program záujem, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že do nového ročníka sa ich prihlásilo zatiaľ sedemnásť.“

Na online diskusii s čerstvými EPAS ambasádormi sa zúčastnili aj poslanci EP Robert Hajšel (S/D), Michal Šimečka (Renew Europe) a Ivan Štefanec (EPP).

Viac informácií o EPAS: