skip to content
 
 
 

Laureátom Ceny európskeho občana sa stala Olympiáda ľudských práv

15-02-2021

Olympiáda ľudských práv (OĽP) získala Cenu európskeho občana za rok 2020. Ocitne sa tak medzi ďalšími laureátmi zo všetkých krajín Európskej únie. Rozhodla o tom porota súťaže zložená z poslancov Európskeho parlamentu, zástupcu národnej občianskej spoločnosti a zástupcu národnej mládežníckej organizácie.

OĽP stredoškolskej mládeže je súťaž, ktorá sa  realizuje prostredníctvom testov, poznatkovo-postojovou prezentáciou téz, riešením modelových prípadov/situácií, obhajobou písomných prác a riešením finálových zadaní. Súťaž je trojúrovňová, prebieha v školských a krajských kolách a vrcholí v celoštátnom kole. Cieľom Olympiády ľudských práv je prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie. Krajské kolá OĽP budú prebiehať aj v týchto dňoch, aj v spolupráci s Kanceláriou Európskeho parlamentu.

“Olympiáda ľudských práv (OĽP) je nesmierne poctená udelením Ceny Európskeho občana. Pre organizátorov, celoštátnu komisiu, krajské komisie, o. z. OLYMP, stovky učiteľských a tisícky žiackych účastníčok a účastníkov, stredné školy, alumni OĽP ale aj všetkých partnerov je to úžasná vzpruha v 25. roku  intenzívnej práce v prospech európskeho demokratického občianstva a ľudských práv, “povedala Dagmar Horná, predsedníčka celoštátnej komisie OĽP.

Európsky parlament každoročne udeľuje Cenu európskeho občana za výnimočné výkony v oblasti podpory vzájomného porozumenia a užšej integrácie medzi občanmi členských štátov, cezhraničnej alebo nadnárodnej spolupráce v rámci EÚ, nadnárodnej kultúrnej spolupráce, ktorá prispieva k posilneniu európskeho ducha, za príspevok k projektom, ktoré súvisia s Európskym rokom, či za činnosti, ktoré sú prejavom hodnôt zakotvených v Charte základných práv EÚ.

Laureát si cenu prevezme na online ceremónii, ktorú zorganizuje Kancelária Európskeho parlamentu.

V predchádzajúcich rokoch cenu za Slovensko získali Divadlo z pasáže, fotograf Šymon Kliman, predsedníčka Ligy proti rakovine Eva Siracká, kultúrny a spoločenský zväz Csemadok či bloger Ján Benčík.

 

Viac info k cene aj jej novému ročníku-2021, ktorý bude vyhlásený v marci:

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sk/be-heard/prizes

ttps://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-citizen-s-prize-2020_14809_pk