skip to content
 
 
 

Seminár s učiteľmi programu Ambasádorské školy Európskeho parlamentu

04-05-2021

Kancelária EP na Slovensku organizuje seminár pre učiteľov programu Ambasádorských škol Európského parlamentu (EPAS).

Seminár sa koná v utorok 4. mája o 14:00, a jeho nosnou témou je kritické myslenie pre učiteľov. Seminár prebehne online a zahŕňa nasledujúci program:

Otvorenie semináru
• Úvodné slovo vedúceho Kancelárie EP – Robert Sermek

Program Ambasádorské školy Európskeho parlamentu
• Predstavenie učebných materiálov – Jaro Novák (kancelária EP)
• Upresnenie hodnotenia programu – Daniela Detriková (Neuropea)

Prednáška o kritickom myslení pre učiteľov
Ivana Ivanová, metodička a lektorka Slovenskej debatnej asociácie

Diskusia s poslancom Európskeho parlamentu
Ivan Štefanec, poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)