skip to content
 
 
 

Súťažte o Cenu Karola Veľkého pre mládež 2020

19-05-2020

Máte medzi 16 -30 rokov? Rozbiehate alebo pracujete na inovatívnom projekte s európskym rozmerom? Prihláste sa do súťaže o Cenu Karola Veľkého a hrajte o finančnú odmenu pre vás a pre váš tím! Termín uzávierky súťaže sa predĺžil do 21.2.2020.

Cenu Karola Veľkého pre mládež organizuje Európsky parlament každoročne spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene. Udeľuje ju mladým Európanom za inovatívne projekty, ktoré zapájajú ľudí naprieč viacerými krajinami.

Prihlásené projekty musia spĺňať nasledujúce podmienky:

  • podporujú európske a medzinárodné porozumenie
  • pomáhajú rozvíjať spoločnú európsku identitu a integráciu
  • slúžia ako model pre mladých ľudí v Európe
  • poskytujú praktické príklady spolunažívania Európanov

Zapojiť sa môžete prostredníctvom registračného formulára

Za každý členský štát bude národnou porotou nominovaný jeden tím. Spomedzi 28 národných finalistov Európsky parlament vyberie troch víťazov, ktorí získajú finančnú odmenu v hodnote 7500 €, 5000€ a 2500 € na ďalšie rozvíjanie svojich projektov. Slávnostné odovzdávanie cien sa bude konať na jeseň tohto roku v nemeckom Aachene.

Časová os súťaže:

  • otvorenie prihlášok pre ročník 2020: 6. novembra 2019
  • deadline pre podanie prihlášky: 21. februára 2020
  • výber národných víťazov: 20. marca 2020
  • slávnostné vyhlásenie víťazov a odovzdávanie ceny v Aachene: jeseň 2020

Viac informácií nájdete na oficiálnych webových stránkach súťaže, Instagrame a Twitteri.

V prípade otázok kontaktujte ECYP2020@ep.europa.eu.

Oficiálny hashtag súťaže je #ECYP2020.