skip to content
 
 
 
08-07-2020

Slovenskí europoslanci vystúpili v pléne Národnej rady SR

8. júla 2020: Počas rokovania vystúpili v pléne NR SR slovenskí europoslanci. Hovorili o možnostiach využitia pomoci z Európskej únie, ktorá sa bude zásadným spôsobom podieľať na obnove slovenskej ekonomiky po koronakríze a na tému spolupráce slovenského a Európskeho parlamentu pri tejto obnove. Vystúpenie bolo zaradené do programu schôdze NR SR na základe žiadosti zaslanej v otvorenom liste, ktorý podpísalo 12 europoslancov.

Viac informácií o otvorenom liste europoslancov spolu s celým jeho znením nájdete na našej webovej stránke.
 .

Záznam vystúpenia europoslancov v NR SR