skip to content
 
 
 

Reakcie našich europoslancov na tému: dodržiavaní zásad právneho štátu

10-06-2021

Poslanci EP komentujú pripravovanú žalobu na Komisiu za nečinnosť.

Michal Šimečka (Obnovme Európu): Dohoda na Fonde obnovy a novom európskom rozpočte vznikala dlhé mesiace. Rozklad nezávislého súdnictva, právneho štátu a demokracie v Maďarsku či v Poľsku totiž zašiel priďaleko, a tak väčšina členských krajín najprv žiadala uistenie, že peniaze ich daňových poplatníkov – vrátane slovenských – neskončia vo vreckách oligarchov. Tak vznikol nástroj kondicionality, ktorý však Európska komisia dosiaľ nezačala využívať. Ako spravodajca europarlamentu pre právny štát sa téme intenzívne venujem a vidím, že napríklad situácia v Maďarsku sa každým mesiacom zhoršuje. Preto budem tlačiť na Komisiu, aby začala nástroj využívať čo najskôr a v plnom rozsahu.

Lucia Ďuriš Nicholsonová (Obnovme Európu): Hodnoty EÚ, ku ktorým sa všetky členské štáty zaviazali a ktoré tvoria základ našej spoločnosti prestávajú byť samozrejmosťou. Udalosti v niektorých členských štátoch ukazujú, že právny štát sa pre ne stáva cudzí pojem. Peniaze z európskych fondov sú však peniaze nás všetkých, a keďže napomínanie či žaloby na Súdnom dvore očividne neprinášajú želaný efekt, nový mechanizmus na ochranu rozpočtu EÚ je na mieste. Čím skôr sa začne uplatňovať, tým lepšie. A to predovšetkým vzhľadom na obrovské balíky peňazí, ktoré sa budú v rámci obnovy prerozdeľovať. Prečo financovať autokratov, ktorí si definíciu právneho štátu ohýbajú, ako im to vyhovuje?

Ivan Štefanec (EĽS): Princípy dodržiavania právneho štátu sú jednými zo základných pilierov fungovania Európskej únie. Prijali sme zásadu, že tie vlády, ktoré budú tieto zásady ignorovať, či porušovať, budú aj ukrátené v čerpaní našich spoločných zdrojov. To musí byť aj jasne a záväzne dané aj v európskej legislatíve.

Vladimír Bilčík (EĽS): Nový mechanizmus na ochranu rozpočtu EÚ, ktorý podmieňuje prístup k financiám Únie dodržiavaním princípov právneho štátu, je dôležitým krokom, ktorý umožní brániť európske zdroje pred ich zneužívaním vládami členských štátov na vlastné ciele za cenu zhoršovania právneho štátu. To sa však podarí len vtedy, ak sa bude uplatňovať a využívať, a práve na to sa budeme Rady a Komisie pýtať. Potrebujeme jasný signál, že Európska komisia je pripravená nový mechanizmus naplno využívať. 

Monika Beňová (S/D): Dohoda na podmieňovaní pomoci z európskych fondov dodržiavaním pravidiel právneho štátu bola jedným z výsledkov rokovaní o spoločnom európskom rozpočte. Celý mechanizmus umožňujúci pozastavenie čerpania európskych finančných prostriedkov je podľa mňa potrebné nastaviť veľmi obozretne. Znamená to najmä, aby postih v čo najmenšej miere zasiahol občanov v konkrétnej členskej krajine a naopak bol zameraný predovšetkým na vládnych predstaviteľov, ktorí sa daného prečinu dopustili.

Eugen Jurzyca (EKR): Nariadenie o právnom štáte bolo schválené len nedávno. Prešla podľa mňa odvtedy zatiaľ krátka doba na to, aby sme mohli zodpovedne posúdiť, či si Komisia plní povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia.

Michal Wiezik (EĽS): Nový mechanizmus na ochranu rozpočtu EÚ, ktorý podmieňuje prístup k financiám Únie dodržiavaním princípov právneho štátu, je v platnosti od 1. januára, avšak doposiaľ neboli zo strany Európskej komisie navrhnuté žiadne opatrenia. Rozhodujúce bude, aby Komisia predložila prvé prípady porušenia zásad právneho štátu na Súdny dvor EÚ začiatkom jesene. Tie musia byt vypracované do posledného detailu a podložene silnými dôkazmi, keďže môžeme očakávať tvrdý odpor dotknutých štátov. V uznesení Európsky parlament vyzýva Európsku komisiu, aby do dvoch týždňov konala a plnila si svoje povinnosti vyplývajúce z nového zákona. Komisia nedávno informovala Parlament, že svoj návrh usmernení na uplatňovanie nariadenia predloží v prvej polovici júna. Domnievam sa, že žalovať Komisiu na súde nie je riešením problému porušovania princípov  právneho štátu v EÚ. Žiadame Komisiu, aby v plnej miere zohľadnila správu, ktorú EP pripravuje na júlové plenárne zasadnutie. Očakávame, že Komisia v najbližších dňoch predloží svoj prvý návrh usmernení na konzultáciu, ako verejne prisľúbila.

Martin Hojsík (Obnovme Európu): Malo by byť samozrejmé, že pokiaľ nedodržiavate platné zákony má nasledovať postih a nie ďalšie európske dotácie. O tom je ochrana právneho štátu. Liberálna demokracia je o slobode, ale aj dodržiavaní dohodnutých pravidiel. Preto je samozrejmé, že nariadenie podporujem. Žiaľ Európska komisia stále nie je schopná tieto pravidlá od členských štátov vymáhať. Preto ako progresívna frakcia Renew Europe presadzujeme, aby  Európsky parlament  zažaloval Komisiu za nevymáhanie pravidiel právneho štátu.

Viac informácií:

Tlačová správa
Synchróny: M. Lexmann (EĽS) a P. Pollák (EĽS)