skip to content
 
 
 
24-03-2020

Ako EÚ pomáha v boji proti koronavírusu?

Európsky parlament je odhodlaný pomôcť európskym krajinám bojovať s koronavírusom a riešiť socio-ekonomické dopady krízy. Dňa 26. marca sa konalo plenárne zasadanie, na ktorom  EP schválil legislatívu zameranú na pomoc v boji proti následkom pandémie.

Na tejto webovej stránke nájdete pravidelne aktualizované informácie o tom, aké opatrenia prijíma EÚ v boji s koronavírusom.

Organizácia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Európskej únii sú v právomoci a zodpovednosti členských štátov. Napriek tomu Európska únia konala rýchlo, aby pomohla členským štátom spomaliť rozširovanie vírusu a zaobstarať zdravotnícke pomôcky. EÚ tiež podporila výskum zameraný na vyvoj vakcíny a pomoc členským štátom zameranú na vysporiadanie sa so sociálnymi a ekonomickými dôsledkami tejto krízy.

Prehľad opatrení ktoré zverejnila Európska komisia 13. marca ako koordinovanú reakciu EÚ na pandémiu koronavírusu.

EK navrhuje aj tieto opatrenia:

 • zaistiť nevyhnutné dodávky do zdravotníckeho systému zachovaním integrity jednotného trhu
 • zaistiť nevyhnutné zásobovanie zdravotníckych systémov pri súčasnom zachovaní integrity jednotného trhu, ako aj výrobu a distribúciu v rámci hodnotových reťazcov
 • podporiť ľudí, aby nedošlo k neúmernému ovplyvneniu ich príjmov a pracovných miest a aby sa predišlo trvalým následkom tejto krízy
 • podporiť firmy a zabezpečiť, aby likvidita nášho finančného sektora mohla naďalej podporovať hospodárstvo
 • a umožniť členským štátom, aby konali rozhodne a koordinovaným spôsobom prostredníctvom využitia plnej flexibility našich rámcov štátnej pomoci a Paktu stability a rastu.
Opatrenia navrhnuté Európskou komisiou privítal aj predseda EP David Sassoli.

Európsky parlament zvolal mimoriadne zasadnutie

Predseda EP Sassoli vyhlásil, že Parlament je pripravený schváliť Komisiou predložené opatrenia čo najskôr. Na 26. marca bolo preto zvolané mimoriadne plenárne zasadnutie EP. Po prvýkrát budú môcť poslanci, ktorí nebudú priamo v Bruseli, hlasovať na diaľku.

Viac informácií o mimoriadnom plenárnom zasadnutí EP

Tri legislatívne návrhy na programe zasadnutia sa týkajú:

 • Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus, prostredníctvom ktorej by sa z fondov kohéznej politiky malo vyčleniť 37 miliárd eur na podporu opatrení členských štátov zameraných na riešenie krízy a jej následkov
 • legislatívneho návrhu na rozšírenie pôsobnosti Fondu solidarity EÚ tak, aby sa jeho prostriedky mohli využiť aj v prípade krízy v oblasti verejného zdravia a umožnila sa finančná pomoc pre tých, ktorých pandémia COVID 19 vážne zasiahla
 • ukončenia praxe takzvaných letov duchov, keď letecké spoločnosti lietajú s prázdnymi lietadlami v snahe vyhnúť sa prepadnutiu prevádzkových intervalov

Čo ešte robí EÚ v boji proti rozširovaniu koronavírusu:

 • Akčný tím na boj s koronavírusom koordinuje spoločnú európsku reakciu a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) zabezpečuje rýchle vyhodnotenie rizík a najnovšie správy o epidemiologickej situácii
 • zabezpečuje koordináciu dočasných opatrení  členských štátov na zamedzenie cestovania do EÚ a pravidiel pre opatrenia zabezpečenia hraníc  v záujme ochrany zdravia a dostupnosti tovarov a nevyhnutných služieb
 • poskytuje odporúčania pre spoločné opatrenia proti rozširovaniu nákazy a testovacíc stratégiách

Členské štáty môžu tiež dočasne obnoviť kontroly na vnútorných hraniciach, ak je to nevyhnutné pre ochranu verejného zdravia a vnútornej bezpečnosti

Podrobnejšie informácie nájdete tu:

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/covid19_-_eu_recommendations_for_community_measures_v2_1.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/covid19_-_eu_recommendations_on_testing_strategies_v2.pdf

Zdravotnícke  vybavenie

RescEU buduje strategickú rezervu zdravotníckeho vybavenia: aby sa krajiny dostali  rýchlo k zdravotníckym zariadeniam a pomôckam, ktoré urgentne potrebujú.  Počiatočný európsky rozpočet  50 miliónov eur (40 miliónov eur musia odsúhlasiť rozpočtové orgány) bude k dispozícii od 20. marca 2020. Prístup k nakúpenému vybaveniu vrátane pľúcnych ventilátorov či ochranných masiek budú mať všetky členské štáty.

Podpora výskumu

 • návrh na vyčlenenie 47,5 milióna eur z programu Horizont 2020 na financovanie 17 vybraných projektov zameraných na výskum nákazy COVID-19. Ďalšia výzva v hodnote 45 miliónov eur sa týka liečby a diagnostiky v súvislosti so súčasnou, ale aj prípadnými ďalšími krízami v oblasti verejného zdravia
 • existujúce európske rozhodnutie o cezhraničných zdravotných rizikách umožnuje spoločné verejné obstarávanie  a prístup k zdravotníckemu vybaveniu za výhodnejšie ceny
 • dobrovoľná Spoločná dohoda o verejnom obstarávaní umožňuje 26 zapojeným členským štátom spoločne  nakupovať zdravotnícke vybavenie, vakcíny a antivirotiká.  Vďaka týmto opatreniam sa už  28. februára realizoval spoločný tender na pomôcky osobnej ochranny a 17. marca tender na ventilácie - oba budú uzatvorené v apríli
 • 15. marca Európska komisia prijala opatrenie na ochranu dostupnosti osobných ochranných pomôcok, ktoré vyžaduje, aby bol export takéhoto tovaru do krajín mimo EÚ odsúhlasený najprv členskými štátmi.

Zmiernenie sociálno-ekonomických dopadov

 • podpora zelených pruhov, ktoré umožňujú prioritný cezhraničný prechod najdôležitejším tovarom, ako sú potraviny či ochranné pomôcky a zdravotnícke vybavenie
 • Európska komisia umožnila členským štátom využívať výnimky z pravidiel štátnej pomoci minimálne do decembra 2020, aby mohli v čase krízy podporiť svoje ekonomiky. Navrhla tiež aktiváciu tzv. všeobecnej únikovej doložky, teda uvoľnenie fiškálnych pravidiel Paktu stability a rastu
 • Európska Centrálna banka 19. marca ohlásila dočasný program nakupovania vládnych cenných papierov v hodnote až 750 miliárd eur ako odpoveď na túto krízu, ktoré doplnia 120 miliárd eur na opatrenia kvantitatívneho uvoľňovania a 20 miliárd eur mesačne na nákup štátnych dlhopisov. Možná mobilizácia ďalších 500 miliárd eur z Európskeho mechanizmu pre stabilitu by zvýšila rozsah finančnej intervencie takmer na 2 bilióny eur.

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky uvoľniť 750 miliárd eur sa pridáva k výzvam Parlamentu, k opatreniam Komisie a štátov, k ďalším možným iniciatívam, akou je mobilizácia 500 miliárd eur v rámci Európskeho mechanizmus pre stabilitu, takzvaného záchranného fondu. Hovoríme o intervencii, ktorá celkovo dosahuje temer dva bilióny eur. Ide o najväčšiu demonštráciu sily európskej solidarity, akú kto kedy videl. Väčšiu, ako bol dokonca aj Marshallov plán, teda program, ktorý nám pomohol dostať sa z trosiek druhej svetovej vojny,‟ povedal predseda EP David Sassoli.

Užitočné odkazy:

Vyhlásenie Výboru pre rozpočet

Vyhlásenie predsedov výborov EP pre vnútorný trh (IMCO) a dopravu (TRAN), ktorí  privítali  rozhodnutie ministrov dopravy EÚ na vytvorenie tzv. zelených pruhov  pre zásobovanie zdravotníckym a ochranným vybavení

Vyhlásenie Výboru pre regionálny rozvoj, ktorý musí odobriť pravidlá tak, aby bolo pomoc možné ľahšie nasmerovať do zasiahnutých oblastí a sektorov

Vyhlásenie dopravného výboru k prerokovaniu úpravy pravidiel pre aerolínie

Parlamentná stránka k opatreniam  proti COVID 19

Stránka EK k opatreniam proti koronavírusu

Stránka Rady k opatreniam proti koronavírusu

Otázky a odpovede k návrhom EK