skip to content
 
 
 

Slovenskí poslanci EP 2019-2024

Zoznam poslancov

 
 .

photo Monika Beňová
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Politická príslušnosť v SR: SMER - sociálna demokracia

Výbor:
Členka:
Predsedníctvo Európskeho parlamentu - kvestorka
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ

Náhradníčka
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

Kontakt v Bruseli:                                                                      
Bât. Altiero Spinelli 11G253                                                                                      
60, rue Wiertz                                                                                                            
B-1047 Brussels              
Tel.: 0032 2 28 45160 
Fax: 0032 2 28 49160                                                                                           

Kontakt v Štrasburgu:
Bât. Louise Weiss T12047
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
Tel.: 0033 3 88 1 75160 
Fax: 0033 3 88 1 79160 
                                                                                                                                

+32(0)2 28 45160, +33(0)3 88 1 75160
+32(0)2 28 49160, +33(0)3 88 1 79160
monika.benova@europarl.europa.eu
Webová stránka
Profil a činnosť poslanca EP

Monika Beňová na sociálnych sieťach:

Facebook
Twitter
Instagram
Videovizitka

photo Vladimír Bilčík
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
Politická príslušnosť v SR: SPOLU - občianska demokracia

Výbor:
Predseda
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora
Vice-koordinator EĽS vo Výbore pre ústavné veci


Člen
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Severné Macedónsko
Konferencia predsedov delegácií
Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií

Náhradník
Výbor pre zahraničné veci
Výbor pre ústavné veci
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest

Kontakt v Bruseli:                                                                      
Bât. Altiero Spinelli
60, rue Wiertz                                                                                                            
B-1047 Brussels              
Tel.: 0032 2 28 45779 
Fax: 0032 2 28 49779                                                                                           
            
Kontakt v Štrasburgu:
Bât. Louise Weiss T08048
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex        
Tel.: 0033 3 88 1 75779 
Fax: 0033 3 88 1 79779 
                                                                                              
Kontakt na Slovensku:      

0033 3 88 1 7
0033 3 88 1 79
vladimir.bilcik@ep.europa.eu

Vladimír Bilčík na sociálnych sieťach:

Facebook
Twitter
Instagram
Videovizitka

photo Miroslav Číž
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Politická príslušnosť v SR: SMER - sociálna demokracia

Výbor:
Člen
Výbor pre medzinárodný obchod
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko
CARIFORUM

Náhradník
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Výbor pre ústavné veci
Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou

Kontakt v Bruseli:                                                                      
Bât. Altiero Spinelli
60, rue Wiertz                                                                                                            
B-1047 Brussels      
Tel.: 0032 2 28 45824 
Fax: 0032 2 28 49824                                                                                                 

Kontakt v Štrasburgu:
Bât. Louise Weiss T05137
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
Tel.: 0033 3 88 1 75824 
Fax: 0033 3 88 1 79824 
                                                                                                                                    
Kontakt na Slovensku:      

0033 3 88 1 7
0033 3 88 1 79
miroslav.ciz@europarl.europa.eu

Videovizitka
Facebook

photo Lucia Ďuriš Nicholsonová
Európski konzervatívci a reformisti
Politická príslušnosť v SR: Sloboda a Solidarita

Výbor:
Predsedníčka
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Členka
Konferencia predsedov výborov
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ

Náhradníčka
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Osobitný výbor pre boj proti rakovine

Kontakt v Bruseli:                                                                      
Bât. Altiero Spinelli JAN3Q
60, rue Wiertz                                                                                                            
B-1047 Brussels
Tel.: 0032 2 28 45381 
Fax: 0032 2 28 49381                                                                                                         
      
Kontakt v Štrasburgu:
Bât. Salvador de Madariaga G02048
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
Tel.: 0033 3 88 1 75381 
Fax: 0033 3 88 1 79381 
                                                                                                                              
Kontakt na Slovensku:      

0033 3 88 1 7
0033 3 88 1 79
lucia.durisnicholsonova@europarl.europa.eu

Lucia Ďuriš Nicholsonová na sociálnych sieťach:

Facebook
Twitter
Instagram
Videovizitka

photo Robert Hajšel
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Politická príslušnosť v SR: Nezávislý (vo voľbách v roku 2019 zvolený za stranu SMER - sociálna demokracia)

Výbor:
Člen
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest

Nahradník
Výbor pre zahraničné veci
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora

Kontakt v Bruseli:      
Bât. Altiero Spinelli
08G306
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel 
Tel.: 0032 2 28 45470 
Fax: 0032 2 28 49470                                                                 
                                                                                                    
    
Kontakt v Štrasburgu:
Bât. Batiment Pierre Pflimlin F03107B
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
Tel.: 0033 3 88 1 75470 
Fax: 0033 3 88 1 79470 
                                                                                                                                
Kontakt na Slovensku:      

0033 3 881 74489
robert.hajsel@europarl.europa.eu

Robert Hajšel na sociálnych sieťach:

Facebook
Twitter
Instagram
Videovizitka

photo Martin Hojsík
skupina Renew Europe
Politická príslušnosť v SR: Progresívne Slovensko

Výbor:
Podpredseda
Vyšetrovací výbor pre ochranu zvierat počas prepravy

Člen
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)


Náhradník
Výbor pre rozpočet
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest

Kontakt v Bruseli:                                                                      
Bât. Altiero Spinelli
60, rue Wiertz                                                                                                            
B-1047 Brussels    
Tel.: 0032 2 28 45891 
Fax: 0032 2 28 49891                                                                                                     
            
Kontakt v Štrasburgu:
Bât. Winston Churchill M02062
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
Tel.: 0033 3 88 1 75891 
Fax: 0033 3 88 1 79891 
                                                                                                    
Kontakt na Slovensku:      

0033 3 88 1 7
0033 3 88 1 79
martin.hojsik@europarl.europa.eu
Webová stránka

Martin Hojsík na sociálnych sieťach:

Facebook
Twitter
Instagram
Videovizitka

photo Eugen Jurzyca
Európski konzervatívci a reformisti
Politická príslušnosť v SR: Sloboda a Solidarita

Výbor:
Člen
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom
Podvýbor pre daňové záležitosti

Náhradník
Výbor pre hospodárske a menové veci

Kontakt v Bruseli:                                                                      
Bât. Willy Brandt 05M025                                                                                        
60, rue Wiertz                                                                                                            
B-1047 Brussels    
Tel.: 0032 2 28 45107 
Fax: 0032 2 28 49107 

Kontakt v Štrasburgu:
Bât. Salvador de Madariaga G02034
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex        
Tel.: 0033 3 88 1 75107 
Fax: 0033 3 88 1 79107                                                                                   
                                                                                                                                    
Kontakt na Slovensku:      
Kontaktné centrum SaS
Priemyselná 8, 821 09 Bratislava

0033 3 88 1 7
0033 3 88 1 79
eugen.jurzyca@europarl.europa.eu
Webová stránka

Eugen Jurzyca na sociálnych sieťach:

Facebook
Twitter
Instagram
Videovizitka

photo Peter Pollák
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
Politická príslušnosť v SR: Obyčajní Ľudia a nezávislé osobnosti

Výbor:
Podpredseda
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Rusko

Člen
Výbor pre kultúru a vzdelávanie (CULT)

Náhradník
Výbor pre regionálny rozvoj (REGI)
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ-Ukrajina
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest (partnerstvo EÚ s  Arménskom, Azerbajdžanom, Bieloruskom, Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou).

Kontakt v Bruseli:                                                                      
Bât. Willy Brandt 04M035                                                                                        
60, rue Wiertz                                                                                                            
B-1047 Brussels                                                                                                        
Tel.: 0032 2 28 45210 
Fax: 0032 2 28 49210 
    
Kontakt v Štrasburgu:
Bât. Louise Weiss T08040
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024  
F-67070 Strasbourg Cedex
Tel.: 0033 3 88 1 75210 
Fax: 0033 3 88 1 79210 
                                                                                                                            
Kontakt na Slovensku:    

0033 3 88 1 7
0033 3 88 1 79
peter.pollak@europarl.europa.eu

Peter Pollák na sociálnych sieťach:

Facebook
Twitter
Instagram
Videovizitka

photo Miroslav Radačovský
Nezaradení poslanci
Politická príslušnosť v SR: Nezávislý (vo voľbách v roku 2019 zvolený za stranu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko)

Výbor:
Člen
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ - Rusko


Náhradník
Výbor pre zahraničné veci
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ - Moldavsko

Kontakt v Bruseli:                                                                      
Bât. Altiero Spinelli 06F255                                                                                      
60, rue Wiertz                                                                                                            
B-1047 Brussels          
Tel.: 0032 2 28 45419 
Fax: 0032 2 28 49419 

Kontakt v Štrasburgu:
Bât. Salvador de Madariaga G05011
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex    
Tel.: 0033 3 88 1 75419 
Fax: 0033 3 88 1 79419   
                                                                              
Kontakt na Slovensku:      

0033 3 88 1 7
0033 3 88 1 79
miroslav.radacovsky@europarl.europa.eu

Miroslav Radačovský na sociálnych sieťach:

Facebook
Videovizitka

photo Michal Šimečka
skupina Renew Europe
Politická príslušnosť v SR: Progresívne Slovensko

Výbor:
Člen
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ - Ukrajina
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest


Náhradník
Výbor pre zahraničné veci
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

Kontakt v Bruseli:                                                                      
Bât. Altiero Spinelli 06F247                                                                                      
60, rue Wiertz                                                                                                            
B-1047 Brussels        
Tel.: 0032 2 28 45123 
Fax: 0032 2 28 49123                                                                                                 
                
Kontakt v Štrasburgu:
Bât. Winston Churchill M02064
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
Tel.: 0033 3 88 1 75123 
Fax: 0033 3 88 1 79123 
                                                                                                                    
Kontakt na Slovensku:      

0033 3 88 1 7
0033 3 88 1 79
michal.simecka@europarl.europa.eu
Webová stránka

Michal Šimečka na sociálnych sieťach:

Facebook
Instagram
Videovizitka

photo Ivan Štefanec
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
Politická príslušnosť v SR: Kresťanskodemokratické hnutie

Výbor:
Člen
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Delegácie pre vzťahy s Japonskom


Náhradník
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Podvýbor pre ľudské práva
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ - Ukrajina
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest

Kontakt v Bruseli:                                                                      
Bât. Wiertz 05U022
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel    
Tel.: 0032 2 28 45676 
Fax: 0032 2 28 49676 

Kontakt v Štrasburgu:
Bât. Louise Weiss T08073
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex          
Tel.: 0033 3 88 1 75676 
Fax: 0033 3 88 1 79676                                                                                     
                                                                                                                                    
Kontakt na Slovensku:      
Nevädzova 5, 821 01, Bratislava

+32(0)2 28 45676, +33(0)3 88 1 75676
+32(0)2 28 49676, +33(0)3 88 1 79676
ivan.stefanec@europarl.europa.eu
Webová stránka
Profil a činnosť poslanca EP

Ivan Štefanec na sociálnych sieťach:

Facebook
Twitter
Instagram
Videovizitka

photo Milan Uhrík
Nezaradení poslanci
Politická príslušnosť v SR: Hnutie Republika

Výbor:
Člen
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ - TureckoNáhradník
Výbor pre zahraničné veci
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými  

Kontakt v Bruseli:                                                                      
Bât. Altiero Spinelli
60, rue Wiertz                                                                                                            
B-1047 Brussels
Tel.: 0032 2 28 45918 
Fax: 0032 2 28 49918 

Kontakt v Štrasburgu:
Bât. Salvador de Madariaga G05013
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex  
Tel.: 0033 3 88 1 75918 
Fax: 0033 3 88 1 79918                                                                                               
                                                                                                                                    
Kontakt na Slovensku:      

0033 3 88 1 7
0033 3 88 1 79
milan.uhrik@europarl.europa.eu
Webová stránka

Milan Uhrík na sociálnych sieťach:

Facebook
Videovizitka

photo Michal Wiezik
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
Politická príslušnosť v SR: Nezávislý (vo voľbách v roku 2019 bol zvolený za Koalíciu Progresívne Slovensko a SPOLU)

Výbor:
Člen
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Delegácia pre vzťahy s Iránom

Náhradník
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Delegácie pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky
Delegácia pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva
Delegácia pri Euro - latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Kontakt v Bruseli:                                                                      
Bât. Willy Brandt
60, rue Wiertz                                                                                                            
B-1047 Brussels  
Tel.: 0032 2 28 45751 
Fax: 0032 2 28 49751 

Kontakt v Štrasburgu:
Bât. Louise Weiss T08044
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex        
Tel.: 0033 3 88 1 75751 
Fax: 0033 3 88 1 79751                                                                                               
                                                                                                                                    
Kontakt na Slovensku:      

michal.wiezik@europarl.europa.eu
Profil a činnosť poslanca EP

Michal Wiezik na sociálnych sieťach:

Facebook
Instagram
Videovizitka

photo Miriam Lexmann
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
Politická príslušnosť v SR: Kresťanskodemokratické hnutie

Výbor:
Členka
Výbor pre zahraničnú politiku
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest


Náhradníčka

Podvýbor pre bezpečnosť a obranu

Kontakt v Bruseli:                                                                      
Bât. Altiero Spinelli                                                                                      
60, rue Wiertz                                                                                                            
B-1047 Brussels        
Tel.:
Tel. : 0032 2 28 45179  
Fax :0032 2 28 49179                                                                                                
                
Kontakt v Štrasburgu:
Bât. Winston Churchill
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
Tel. :0033 3 88 1 75179
Fax :0033 3 88 1 79179
                                                                                                                    
Kontakt na Slovensku:      

miriam.lexmann@europarl.europa.eu

Miriam Lexmann na sociálnych sieťach:

Facebook
Instagram