skip to content
 

Slovenskí poslanci EP 2019-2024

Zoznam poslancov

 
 .

photo Monika Beňová
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Politická príslušnosť v SR: SMER - sociálna demokracia

Výbor:
Členka:
Predsedníctvo Európskeho parlamentu - kvestorka
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ

Náhradníčka
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými


monika.benova@europarl.europa.eu
Webová stránka

photo Vladimír Bilčík
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
Politická príslušnosť v SR: SPOLU - občianska demokracia

Výbor:
Predseda
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora
Vice-koordinator EĽS vo Výbore pre ústavné veci

Člen
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Severné Macedónsko
Konferencia predsedov delegácií
Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií

Náhradník
Výbor pre zahraničné veci
Výbor pre ústavné veci
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest


vladimir.bilcik@europarl.europa.eu
Webová stránka

photo Miroslav Číž
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Politická príslušnosť v SR: SMER - sociálna demokracia

Výbor:
Člen
Výbor pre medzinárodný obchod
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko
CARIFORUM

Náhradník
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Výbor pre ústavné veci
Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou


miroslav.ciz@europarl.europa.eu

photo Lucia Ďuriš Nicholsonová
skupina Renew Europe
Politická príslušnosť v SR: Nezávislá (vo voľbách v roku 2019 zvolená za stranu Sloboda a Solidarita)

Výbor:
Predsedníčka
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Členka
Konferencia predsedov výborov
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ

Náhradníčka
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Osobitný výbor pre boj proti rakovine


lucia.durisnicholsonova@europarl.europa.eu

photo Robert Hajšel
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Politická príslušnosť v SR: Nezávislý (vo voľbách v roku 2019 zvolený za stranu SMER - sociálna demokracia)

Výbor:
Člen
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest

Nahradník
Výbor pre zahraničné veci
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora


robert.hajsel@europarl.europa.eu
Webová stránka

photo Martin Hojsík
skupina Renew Europe
Politická príslušnosť v SR: Progresívne Slovensko

Výbor:
Podpredseda
Vyšetrovací výbor pre ochranu zvierat počas prepravy

Člen
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)


Náhradník
Výbor pre rozpočet
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest


martin.hojsik@europarl.europa.eu
Webová stránka

photo Eugen Jurzyca
Európski konzervatívci a reformisti
Politická príslušnosť v SR: Sloboda a Solidarita

Výbor:
Člen
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom
Podvýbor pre daňové záležitosti

Náhradník
Výbor pre hospodárske a menové veci


eugen.jurzyca@europarl.europa.eu
Webová stránka

photo Miriam Lexmann
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
Politická príslušnosť v SR: Kresťanskodemokratické hnutie

Výbor:
Členka
Výbor pre zahraničnú politiku
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest


Náhradníčka

Podvýbor pre bezpečnosť a obranu


miriam.lexmann@europarl.europa.eu
Webová stránka

photo Peter Pollák
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
Politická príslušnosť v SR: Obyčajní Ľudia a nezávislé osobnosti

Výbor:
Podpredseda
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Rusko

Člen
Výbor pre kultúru a vzdelávanie (CULT)

Náhradník
Výbor pre regionálny rozvoj (REGI)
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ-Ukrajina
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest (partnerstvo EÚ s  Arménskom, Azerbajdžanom, Bieloruskom, Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou).


peter.pollak@europarl.europa.eu

photo Miroslav Radačovský
Nezaradení poslanci
Politická príslušnosť v SR: Slovenský PATRIOT

Výbor:
Člen
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO)
Osobitný výbor pre umelú inteligenciu v digitálnom veku (AIDA)
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko (D-RU)
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko (D-MD)
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest (DEPA)

Náhradník
Výbor pre zahraničné veci  (AFET)


miroslav.radacovsky@europarl.europa.eu

photo Michal Šimečka
skupina Renew Europe
Politická príslušnosť v SR: Progresívne Slovensko

Výbor:
Člen
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ - Ukrajina
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest


Náhradník
Výbor pre zahraničné veci
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými


michal.simecka@europarl.europa.eu
https://www.simecka.eu/

photo Ivan Štefanec
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
Politická príslušnosť v SR: Kresťanskodemokratické hnutie

Výbor:
Člen
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Delegácie pre vzťahy s Japonskom


Náhradník
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Podvýbor pre ľudské práva
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ - Ukrajina
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest


ivan.stefanec@europarl.europa.eu
Webová stránka

photo Milan Uhrík
Nezaradení poslanci
Politická príslušnosť v SR: Hnutie Republika

Výbor:
Člen
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ - Turecko

Náhradník
Výbor pre zahraničné veci
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými  


milan.uhrik@europarl.europa.eu
Webová stránka

photo Michal Wiezik
skupina Renew Europe
Politická príslušnosť v SR: Progresívne Slovensko

Výbor:
Člen
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Delegácia pre vzťahy s Iránom

Náhradník
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Delegácie pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky
Delegácia pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva
Delegácia pri Euro - latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení


michal.wiezik@europarl.europa.eu