skip to content
 

Slovenskí poslanci EP 2014-2019

Zoznam poslancov

 
 .

photo Pál Csáky
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
Politická príslušnosť v SR: Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

Výbor:
PETI - Výbor pre petície (podpredseda)
LIBE - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (náhradník)

Kontakt v Bruseli:                                                                      
Bât. Altiero Spinelli 09E258
60, rue Wiertz                                                                              
B-1047 Brussels  
                                                                        
Kontakt v Štrasburgu:
Bât. Louise Weiss T09016
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

Kontakt na Slovensku:
MKP-SMK, Čakajova 8
811 05 Bratislava

+32(0)2 28 45601, +33(0)3 88 1 75601
+32(0)2 28 49601, +33(0)3 88 1 79601
pal.csaky@europarl.europa.eu
Webová stránka
Profil a činnosť poslanca EP

Facebook profil
Videovizitka

photo Monika Beňová
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Politická príslušnosť v SR: SMER - sociálna demokracia

Výbor:
LIBE - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (členka)
ENVI - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (náhradníčka)

Kontakt v Bruseli:                                                                      
Bât. Altiero Spinelli 11G253                                                                                      
60, rue Wiertz                                                                                                            
B-1047 Brussels                                                                                                        

Kontakt v Štrasburgu:
Bât. Louise Weiss T08018
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
                                                                                                                                

+32(0)2 28 45160, +33(0)3 88 1 75160
+32(0)2 28 49160, +33(0)3 88 1 79160
monika.benova@europarl.europa.eu
Webová stránka
Profil a činnosť poslanca EP

Videovizitka

photo Eduard Kukan
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
Politická príslušnosť v SR: Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

Výbor:
AFET - Výbor pre zahraničné veci (člen)
SEDE - Podvýbor pre bezpečnosť a obranu (člen)
EMPL - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (náhradník)

Kontakt v Bruseli:                                                                      
Bât. Altiero Spinelli 06F155                                                                                    
60, rue Wiertz                                                                                                            
B-1047 Brussels                                                                                                        
            
Kontakt v Štrasburgu:
Bât. Louise Weiss T09006
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex        
                                                                                              
Kontakt na Slovensku:      
Apollo BC II, Prievozská 4
821 05 Bratislava

+32(0)2 28 45216, +33(0)3 88 75216
+32(0)2 28 49216, +33(0)3 88 79216
eduard.kukan@ep.europa.eu
Webová stránka
Profil a činnosť poslanca EP

Videovizitka

photo Vladimír Maňka
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Politická príslušnosť v SR: SMER - sociálna demokracia

Výbor:
BUDG - Výbor pre rozpočet (člen)
ITRE - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku (náhradník)

Kontakt v Bruseli:                                                                      
Bât. Altiero Spinelli 11G205                                                                                    
60, rue Wiertz                                                                                                            
B-1047 Brussels                                                                                                        

Kontakt v Štrasburgu:
Bât. Louise Weiss T08012
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
                                                                                                                                    
Kontakt na Slovensku:      
Námestie SNP 13
P.O.BOX 91, 960 01 Zvolen

+32 2 28 45449, +33 3 88 1 75449
+32 2 28 49449, +33 3 88 1 79449
vladimir.manka@europarl.europa.eu
Webová stránka
Profil a činnosť poslanca EP

Videovizitka

photo Miroslav Mikolášik
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
Politická príslušnosť v SR: Kresťanskodemokratické hnutie

Výbor:
ENVI - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (člen)
DROI - Podvýbor pre ľudské práva (člen)
REGI - Výbor pre regionálny rozvoj (náhradník)

Kontakt v Bruseli:                                                                      
Bât. Altiero Spinelli 06F167                                                                                      
60, rue Wiertz                                                                                                            
B-1047 Brussels                                                                                                        
      
Kontakt v Štrasburgu:
Bât. Louise Weiss T09012
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
                                                                                                                              
Kontakt na Slovensku:      
Kancelária poslanca EP Miroslava Mikolášika
Mostová 4, 034 01 Ružomberok

+32(0)2 28 45289, +33(0)3 88 1 75289
+32(0)2 28 49289, +33(0)3 88 1 79289
miroslav.mikolasik@europarl.europa.eu
Webová stránka
Profil a činnosť poslanca EP

Videovizitka

photo József Nagy
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
Politická príslušnosť v SR: MOST-HÍD

Výbor:
LIBE - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (člen)
ENVI - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (náhradník)
PETI - Výbor pre petície (náhradník)

Kontakt v Bruseli:                                                                      
Bât. Altiero Spinelli 06F266                                                                                      
60, rue Wiertz                                                                                                            
B-1047 Brussels                                                                                                        
    
Kontakt v Štrasburgu:
Bât. Louise Weiss T09014
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
                                                                                                                                
Kontakt na Slovensku:      
József Nagy, Priemyselná 4
929 01 Dunajská Streda

+32(0)2 28 45212, +33(0)3 88 1 75612
+32(0)2 28 49212, +33(0)3 88 1 79612
jozsef.nagy@europarl.europa.eu
Webová stránka
Profil a činnosť poslanca EP

Videovizitka

photo Monika Smolková
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Politická príslušnosť v SR: SMER - sociálna demokracia

Výbor:
REGI - Výbor pre regionálny rozvoj (členka)
REGI - Výbor pre kultúru a vzdelávanie (náhradníčka)

Kontakt v Bruseli:                                                                      
Bât. Altiero Spinelli 11G217                                                                                    
60, rue Wiertz                                                                                                            
B-1047 Brussels                                                                                                        
            
Kontakt v Štrasburgu:
Bât. Louise Weiss T08016
1, avenue du Président Robert Schuman                  
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
                                                                                                    
Kontakt na Slovensku:      
Mudroňova 29
040 01 Košice

+32(0)2 28 45483, +33(0)3 88 1 75483
+32(0)2 28 49483, +33(0)3 88 1 79483
monika.smolkova@europarl.europa.eu
Webová stránka
Profil a činnosť poslanca EP

Videovizitka

photo Richard Sulík
Európski konzervatívci a reformisti
Politická príslušnosť v SR: Sloboda a Solidarita

Výbor:
IMCO - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (člen)
CONT - Výbor pre kontrolu rozpočtu (náhradník)

Kontakt v Bruseli:                                                                      
Bât. Willy Brandt 05M025                                                                                        
60, rue Wiertz                                                                                                            
B-1047 Brussels    

Kontakt v Štrasburgu:
Bât. Louise Weiss T11067
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex                                                                                                    
                                                                                                                                    
Kontakt na Slovensku:      
Kontaktné centrum SaS
Priemyselná 8, 821 09 Bratislava

+32(0)2 28 45381, +33(0)3 88 1 75381
+32(0)2 28 49381, +33(0)3 88 1 79381
richard.sulik@europarl.europa.eu
Webová stránka
Profil a činnosť poslanca EP

Videovizitka

photo Branislav Škripek
Európski konzervatívci a reformisti
Politická príslušnosť v SR: Obyčajní Ľudia a nezávislé osobnosti

Výbor:
LIBE - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (člen)
FEMM - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť (náhradník)

Kontakt v Bruseli:                                                                      
Bât. Willy Brandt 04M035                                                                                        
60, rue Wiertz                                                                                                            
B-1047 Brussels                                                                                                        
    
Kontakt v Štrasburgu:
Bât. Louise Weiss T11037
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024  
F-67070 Strasbourg Cedex
                                                                                                                            
Kontakt na Slovensku:      
Branislav Škripek, člen Európskeho parlamentu, Slovenská kancelária,
Zámocká 16, 811 01 Bratislava

+32(0)2 28 45509, +33(0)3 88 1 75509
+32(0)2 28 49509, +33(0)3 88 1 79509
branislav.skripek@europarl.europa.eu
Webová stránka
Profil a činnosť poslanca EP

Videovizitka

photo Ivan Štefanec
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
Politická príslušnosť v SR: Kresťanskodemokratické hnutie (vo voľbách do EP v roku 2014 kandidoval za Slovenskú demokratickú a kresťanskú úniu - Demokratickú stranu)

Výbor:
IMCO - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (člen)
BUDG - Výbor pre rozpočet (náhradník)

Kontakt v Bruseli:                                                                      
Bât. Altiero Spinelli 06F255                                                                                      
60, rue Wiertz                                                                                                            
B-1047 Brussels          

Kontakt v Štrasburgu:
Bât. Louise Weiss T09008
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex                                                                                              
                                                                                                                                    
Kontakt na Slovensku:      
Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava

Slovenskej jednoty 10, 040 01 Košice

+32(0)2 28 45676, +33(0)3 88 1 75676
+32(0)2 28 49676, +33(0)3 88 1 79676
ivan.stefanec@europarl.europa.eu
Webová stránka
Profil a činnosť poslanca EP

Videovizitka

photo Anna Záborská
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
Politická príslušnosť v SR: Kresťanskodemokratické hnutie

Výbor:
ITRE - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku (členka)
FEMM - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť(členka)
DEVE - Výbor pre rozvoj (členka)

Kontakt v Bruseli:                                                                      
Bât. Altiero Spinelli 06F247                                                                                      
60, rue Wiertz                                                                                                            
B-1047 Brussels                                                                                                        
                
Kontakt v Štrasburgu:
Bât. Louise Weiss T09010
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
                                                                                                                    
Kontakt na Slovensku:      
Vysoká 32
814 11 Bratislava

+32(0)2 28 45923, +33(0)3 88 1 75923
+32(0)2 28 49923, +33(0)3 88 1 79923
anna.zaborska@europarl.europa.eu
Webová stránka
Profil a činnosť poslanca EP

Videovizitka

photo Boris Zala
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Politická príslušnosť v SR: SMER - sociálna demokracia

Výbor:
AFET - Výbor pre zahraničné veci (člen)
PETI - Výbor pre petície (náhradník)
DROI - Podvýbor pre ľudské práva (náhradník)

Kontakt v Bruseli:                                                                      
Bât. Altiero Spinelli 11G209                                                                                      
60, rue Wiertz                                                                                                            
B-1047 Brussels

Kontakt v Štrasburgu:
Bât. Louise Weiss T08014
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex                                                                                                        
                                                                                                                                    
Kontakt na Slovensku:      
Gunduličova 12
811 05 Bratislava

+32(0)2 28 47480, +33(0)3 88 1 77480
+32(0)2 28 49480, +33(0)3 88 1 79480
boris.zala@europarl.europa.eu
Profil a činnosť poslanca EP

Videovizitka

photo Jana Žitňanská
Európski konzervatívci a reformisti
Politická príslušnosť v SR: NOVA

Výbor:
FEMM - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť (podpredsedníčka)
EMPL - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (členka)

Kontakt v Bruseli:                                                                      
Bât. Willy Brandt 04M073                                                                                        
60, rue Wiertz                                                                                                            
B-1047 Brussels  

Kontakt v Štrasburgu:
Bât. Louise Weiss T11069
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex                                                                                                      
                                                                                                                                    
Kontakt na Slovensku:      
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava

+32(0)2 28 45364, +33(0)3 88 1 75364
+32(0)2 28 49364, +33(0)3 88 1 79364
jana.zitnanska@europarl.europa.eu
Webová stránka
Profil a činnosť poslanca EP

Videovizitka