skip to content
 
 
 

Če bi mladi odločali o boju proti podnebnim spremembam, bi ...

12/02/2021

Dijaki ambasadorji Evropskega parlamenta so v debati z evropskim poslancem Francem Bogovičem predstavili svoje poglede in predloge, kako ukrepati proti podnebnim spremembam.

Globalno segrevanje in posledične podnebne spremembe so ena izmed ključnih groženj človeštvu, na kar poleg znanstvenikov vse glasneje opozarja tudi gibanje, vzniklo iz mlade populacije, ki bo to grožnjo občutila bistveno bolj od svojih staršev in starih staršev. Zato smo se v petek, 12. februarja, tej temi posvetili tudi v eni izmed razprav v okviru projekta Če bi jaz odločal(a), bi ..., ki jih organiziramo v Pisarni Evropskega parlamenta v Sloveniji.

O preprečevanju oziroma upočasnjevanju globalnega segrevanja in njegovih posledic, je z dijaki, ki sodelujejo v programu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, spregovoril evropski poslanec Franc Bogovič (ELS). Posnetek razprave si lahko ogledate na tej povezavi.

Evropski poslanec je ob začetku razprave izpostavil in predstavil visoke ambicije Evropske unije, ki se želi še utrditi na položaju vodilne svetovne sile na področju boja proti podnebnim spremembam in do leta 2050 postati prva brezogljična celina na svetu. Izpolnjevanje zastavljenih ciljev seveda od nje zahteva tudi odločne ukrepe, ki jim zato namenja znatni delež prihodnjega dolgoročnega proračuna in mehanizma za okrevanje po pandemiji covida-19. Seveda pa je, kakor je poslanec Bogovič poudaril med komentiranjem predlogov dijakov, zelo pomembno, da sistemske ukrepe nadgradimo tudi posamezniki s prilagajanjem svojih navad in individualnim prispevkom k skupnim ciljem.

Svoje predloge ukrepov za spopad s pandemijo so tokrat predstavili dijaki iz devetih srednjih šol: Biotehniška šola Šempeter pri Gorici, Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Ekonomska šola Ptuj, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija Ilirska Bistrica, Šolski center Rogaška Slatina, Gimnazija Bežigrad, Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor in Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana.

Javni prevoz, zeleni energetski viri, davki za onesnaževalce ...

Dijaki so enega od ključnih dejavnikov segrevanja okolja prepoznali v prometu, zato so se številni predlogi, kako zaščititi okolje, usmerili v ta resor. In kaj predlagajo? Razvoj, modernizacijo in širjenje brezplačnega javnega prevoza, ki bo posameznike odvrnil od nakupa in uporabe lastnih prevoznih sredstev, sheme brezplačne izposoje okolju prijaznih prevoznih sredstev, kot so kolesa in skiroji, elektrifikacijo mobilnosti, ... Obenem bi poskrbeli tudi za to, da bi se potratne in »umazane« oblike mobilnosti uporabnikom manj izplačale, na primer z obdavčenjem vozil na fosilna goriva in zaračunavanjem cestnine glede na število potnikov v posameznem prevoznem sredstvu.

Z dodatnimi, okoljskimi davki bi se lotili tudi velikih porabnikov, kakršni so industrijski obrati in multinacionalke, ki proizvajajo veliko škodljivih emisij. Na ta način bi poskrbeli, da ti porabniki prispevajo več v skupno blagajno, iz katere se financirajo tudi okolju prijazne politike, obenem pa bi jih spodbujali, da čim prej in čim bolj učinkovito »ozelenijo« svojo proizvodnjo. Podobno logiko bi ubrale tudi predlagane subvencije za gospodinjstva in kmete, ki bi se odločili za uporabo in uvajanje obnovljivih virov energije, ekološko pridelavo, nakup električnih prevoznih sredstev in podobno. Seveda bi šli vsi ti ukrepi z roko v roki z razvojem okolju prijaznih virov energije.

Za uvedbo tovrstnih ukrepov pa je seveda potrebna javna podpora, česar se zavedajo tudi mladi ambasadorji Evropskega parlamenta, ki so zato med predloge vključili tudi intenzivnejše ozaveščanje o škodljivih vplivih (nekaterih) obstoječih praks na okolje in boljših alternativah, na primer na področju kmetijstva, prehranjevanja, nakupovanja in potrošnje, prometa, spodbujanje ponovne uporabe izdelkov, zmanjševanje rabe embalaže, ločevanje in smotrnejše ravnanje z odpadki ipd. Bodočim generacijam odločevalcev idej ne manjka, treba jih je le prevesti v prakso. V dobro vseh.

Naslednjič o enakosti spolov

Posnetek tokratne razprave si lahko ogledate tukaj. Po šolskih počitnicah, v petek, 5. marca, pa bodo mladi ambasadorji Evropskega parlamenta v naslednji razpravi predstavili svoje ideje glede zagotavljanja enakosti spolov v razpravi z evropsko poslanko Ireno Jovevo (Renew).

Ste zamudili dosedanje debate ciklusa Če bi jaz odločal(a), bi ...? Ogledate si jih lahko na spodnjih povezavah: