skip to content
 

Če bi mladi odločali o energetskih virih prihodnosti, bi ...

12/01/2022

Slovenski dijaki in dijakinje so v razpravi z evropskim poslancem Francem Bogovičem predstavili svojo vizijo razvoja energetskih virov v Evropski uniji.

Rast življenjskega standarda, korenito preoblikovanje mobilnosti, hiter tehnološki razvoj, ... To je le nekaj dejavnikov, ki višajo energetsko porabo sodobnih družb, tudi v Evropski uniji. Ker si je ta obenem zastavila ambiciozni cilj postati ogljično nevtralna do sredine 21. stoletja, je odločilno, kako bo z ustrezno in učinkovito izbiro energetskih virov v prihodnjih letih in desetletjih poskrbela za hkratno gašenje energetske žeje in zmanjšanje njenega vpliva na okolje.

Prav tej temi je bila posvečena prva v seriji razprav Če bi jaz odločal(a), bi ..., v kateri so slovenski dijaki in dijakinje, ki sodelujejo v projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS), z evropskim poslancem Francem Bogovičem (ELS) spregovorili o energetskih virih prihodnosti in mu predstavili svoje ideje glede reševanja v prejšnjem odstavku omenjene enigme.

Poslanec Bogovič je uvodoma predstavil ukrepe EU na področju zagotavljanja zanesljive in trajnostno naravnane energije, pri čemer je izpostavil tudi potrebo po tem, da Unija na tem področju postane bolj samozadostna kot je trenutno, saj bi s tem povečala ne le zanesljivost oskrbe, ampak tudi svoj mednarodni status in stabilnost. Poleg tega je ključno, da EU izpolni svoje okoljske cilje in ostane globalna pionirka na področju razvoja zelenih virov energije ter tako začrta pot v boljšo skupno prihodnost tudi ostalim državam po svetu. Pri tem bi po poslančevem mnenju morali podpreti tudi jedrsko energijo in plin kot vira, ki bosta olajšala ta prehod.

Svoje predloge so tokrat predstavili dijaki devetih slovenskih srednjih šol: Biotehniška šola Šempeter pri Gorici, Elektro in računalniška šola Velenje, Gimnazija Celje-center, Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše, Gimnazija Ptuj, Gimnazija Slovenske Konjice, II. gimnazija Maribor ter Srednja poklicna in strokovna šola Zreče.

Za prehod na obnovljive vire, zelena luč tudi jedrski energiji

Mladi ambasadorji Evropskega parlamenta so si precej enotni, da je treba pri načrtovanju energetske prihodnosti razmišljati predvsem v smeri zamenjave neobnovljivih virov energije z obnovljivimi, pri čemer izpostavljajo izrabo sončne in vetrne energije, hidroelektrarne, geotermalno energijo, biomaso, vodik, ... Precej podpore so, čeprav ne vsi, namenili tudi rabi jedrske energije, predvsem kot učinkovite in do okolja prijaznejše alternative fosilnih goriv. Dijaki so izpostavili še pomen regionalnih rešitev, torej upoštevanje in izkoriščanje naravnih danosti in prednosti posameznih regij pri uvajanju in razvoju obnovljivih virov energije.

Evropska unija bi morala po njihovem mnenju okrepiti financiranje raziskav in razvoja zelenih, torej obnovljivih virov energije, pa tudi investirati v podjetja, ki razvijajo inovacije na področju rabe in proizvodnje energije. Dijaki se sicer zavedajo, da je treba za bolj trajnostno naravnano prihodnost veliko narediti ne le na področju proizvodnje, ampak tudi (racionalnejše) rabe energije, pri prvi pa nekateri predlagajo večjo decentralizacijo in subvencioniranje gospodinjstev, ki se odločijo za uporabo obnovljivih virov energije, s čimer bi še spodbudili spremembe od spodaj navzgor.

Seveda pa je pomembno zagotoviti sistemske rešitve na področju industrije, kjer dijaki, med drugim, predlagajo višji davek na toplogredne izpuste in strožje pogoje za podjetja, in na področju mobilnosti. Pri slednji gredo predlogi v smeri spodbujanja razvoja in subvencioniranja javnega prevoza in elektrifikacije prometa ter uporabe egoriv in vodika za pogajanje vozil.

Dijaki bodo svoje predloge objavili tudi na spletni platformi konference o prihodnosti Evrope ter s tem poskrbeli, da bodo njihove želje, ideje in rešitve upoštevane v široki javni razpravi o prihodnosti naše skupne evropske domovine. Izkoristite priložnost in poskrbite, da bo slišan tudi vaš glas! Predstavite nam svojo vizijo Evropske unije in sodelujte v konferenci.

Naslednjič bo tekla beseda o boju proti globalnemu segrevanju

Posnetek razprave o energetskih virih prihodnosti si lahko ogledate na tej povezavi. S serijo debat Če bi jaz odločal(a), bi ... pa nadaljujemo v sredo, 26. januarja, ko bodo dijaki in dijakinje z evropsko poslanko Tanjo Fajon (S&D) spregovorili o svojih pogledih in predlogih rešitev na področju boja proti globalnemu segrevanju. Pridružite se nam!