skip to content
 
 
 
26/04/2019

Eurobarometer: Podpora EU na zgodovinsko visoki ravni

Najnovejša javnomnenjska raziskava Eurobarometer, opravljena konec februarja in v začetku marca 2019, izpostavlja nadaljnjo močno podporo Evropski uniji. Kar 68 % vprašanih Evropejcev namreč meni, da je njihova država s članstvom v EU na splošno pridobila – gre za najvišji delež po letu 1983. V Sloveniji je bilo takšnega mnenja 75 % vprašanih.

EUROBAROMETER 91.11 SLOVENIJA
EUROBAROMETER 91.11 SLOVENIJA

Najnovejša javnomnenjska raziskava Eurobarometer, opravljena konec februarja in v začetku marca 2019, izpostavlja nadaljnjo močno podporo Evropski uniji. Kar 68 % vprašanih Evropejcev namreč meni, da je njihova država s članstvom v EU na splošno pridobila – gre za najvišji delež po letu 1983. V Sloveniji je bilo takšnega mnenja 75 % vprašanih.

 

Kot še kažejo izsledki raziskave, se kljub različnim notranjim in zunanjim izzivom, s katerimi se je EU soočala v preteklih letih, ne zdi, da bi evropski občutek pripadnosti oslabel. 61 % anketirancev (enako v Sloveniji) je namreč mnenja, da je članstvo njihove države v EU dobra stvar.

 

Občutki negotovosti državljanov, deloma zaradi izzivov, ki jih je EU doživela v preteklih letih, so se spremenili, na kar kaže dejstvo, da 27 % Evropejcev (32 % Slovencev) gleda na EU kot na »niti dobro niti slabo stvar«, z zabeleženim povišanjem deleža v 19 državah.

 

Hkrati v povprečju 50 % anketirancev čuti, da stvari ne gredo v pravo smer bodisi v EU bodisi v njihovi državi. Med anketiranimi Slovenci jih 37 % misli, da stvari ne gredo v pravo smer v EU, 38 % pa, da ne gredo v pravo smer v Sloveniji. Kljub temu polovica anketirancev (51 %; enako v Sloveniji) verjame, da njihov glas v EU šteje.

 

Kar zadeva prihajajoče evropske volitve, je raziskava pokazala, da le tretjina Evropejcev ve, da bo glasovanje potekalo maja, točen datum volitev jih je znalo navesti le pet odstotkov. 35 % vprašanih je dejalo, da bodo skoraj zagotovo glasovali, dodatnih 32 % jih je še neodločenih. Med anketiranimi Slovenci je 33 % takšnih, ki se bodo zelo verjetno udeležili volitev.

 

Mnenje državljanov o prednostnih temah v času predvolilne kampanje se je v preteklem šestmesečnem obdobju nekoliko spremenilo. Tako sta zdaj na vrhu agende gospodarstvo in rast (50 %; v Sloveniji 55 %) ter  boj proti brezposelnosti mladih (49 %; v Sloveniji 61 %), sledita priseljevanje (44 %; v Sloveniji 32 %) ter boj proti podnebnim spremembam in varovanje okolja (43 %; v Sloveniji 41 %), medtem ko se je boj proti terorizmu spustil na peto mesto z 41 % (v Sloveniji 27 %). 

 

V Sloveniji se med peterico najbolj pomembnih tem uvrščata socialna zaščita državljanov EU (41 %) ter varstvo potrošnikov in varnost hrane (38 %). 54 % vprašanih bi rado videlo, da bi se vloga Evropskega parlamenta v prihodnosti okrepila (v Sloveniji 62 %).

 

Podatki o raziskavi:

 

Raziskavo je v vseh 28 državah članicah EU med 19. februarjem in 4. marcem 2019 izvedlo podjetje Kantar Public. V osebnih intervjujih je sodelovalo 27.973 Evropejcev, starih 15 let ali več. V Sloveniji je bilo v raziskavo vključenih 1032 posameznikov. Glede na političen kontekst v času priprave raziskave so bile povprečne vrednosti v EU izračunane za 27 držav članic, dodatno pa so prikazani tudi rezultati za Združeno kraljestvo.

 

Dodatne informacije

 

Celotna raziskava Eurobarometer 91.1

 

Povzetek rezultatov za Slovenijo

 

Flash Eurobarometer 4021 - Čustva in politična aktivnost glede EU