skip to content
 
 
 
28/04/2017

Evrobarometer: Članstvo v EU je za mnoge dobra stvar

Vse več Evropejcev meni, da je članstvo v EU dobra stvar, je pokazala nedavna anketa Evrobarometra. Več kot tri četrt anketirancev je naklonjena skupnemu evropskemu odzivu na globalne izzive ter večjemu odzivu EU na področju terorizma, brezposelnosti, okoljevarstva in boja proti davčnim goljufijam. Rezultati ankete so podobni tistim pred izbruhom krize leta 2007.

Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani je dejal: “Rezultati ankete Evropskega parlamenta o odnosu Evropejcev do Evropske unije so prvič po začetku krize leta 2007 zelo vzpodbudni. Kažejo na to, da evropski državljani pričakujejo, da se bo Unija na njihove strahove odzvala z enotnim glasom na trenutne mednarodne preobrate, ki so naredili svet bolj negotov in nevaren. Naloga nas, političnih voditeljev, je, da jim pokažemo, da imajo prav. Zato jih moramo z našim vsakdanjim delom in odločitvami prepričati, da lahko EU tako zaščiti kot izboljša naša življenja.”

Anketa, ki jo je naročil Evropski parlament, je pokazala, da 57 odstotkov Evropejcev vidi članstvo v EU kot dobro stvar. To je kar je za štiri odstotne točke bolje v primerjavi z anketo septembra lani in skoraj na isti ravni kot leta 2007 (58 %), torej pred začetkom finančne in gospodarske krize.

EU bi morala posredovati bolj kot doslej na področju boja proti brezposelnosti, terorizmu in davčnim goljufijam

Glede na geopolitične situacije, kot so denimo vse večja nestabilnost v arabsko-muslimanskem svetu, krepitev moči in vpliva Rusije in Kitajske, brexit ter izvolitev Donalda Trumpa, je 73 odstotkov anketirancev mnenja, da bi morala EU poiskati skupen odziv, ne pa da države članice delujejo samostojno.

Velika večina anketirancev meni, da bi morala EU posredovati bolj kot trenutno na področju boja proti terorizmu (80 %) in brezposelnosti (78 %), pri varstvu okolja (75 %) ter na področju boja proti davčnim goljufijam (74 %).

Naš glas šteje na evropski in nacionalni ravni

Vse večje število Evropejcev (43 %) meni, da njihov glas v EU šteje, kar je za 6 odstotnih točk več kot lani. Po drugi strani pa šest od desetih Evropejcev meni, da njihov glas šteje v njihovi državi, kar je 10 odstotnih točk več kot leta 2016.

Družbena neenakost še zmeraj izrazita

Velika večina Evropejcev je mnenja, da je neenakost med družbenimi razredi še zmeraj velika. Tretjina anketirancev pa verjame, da bo kriza trajala še mnogo let.

Predstavnica za medije
e-pošta: manja.toplak@ep.europa.eu  
tel.: +386 40 560 637