skip to content
 
 
 
10/01/2018

Evropski parlament nudi akademsko sodelovanje na področju terminologije

Evropski parlament (EP) v okviru dopolnjevanja svoje interaktivne baze terminov (IATE - InterActive Terminology for Europe) evropskim univerzam nudi možnost akademskega sodelovanja.

 

 

S projektom želi EP predvsem nadgraditi bazo podatkov IATE, študentom ponuditi priložnost pri pridobivanju izkušenj, izboljšati svoje sodelovanje s številnimi evropskimi univerzami ter povečati ozaveščenost o pomenu terminologije pri prevajanju.

Univerzam, ki se odločijo za sodelovanje, pristojna koordinacijska ekipa svetuje specifične projekte oz. tematike, ki so del dogovora in se predvidoma vključijo v učni načrt. Seznam dosedanjih projektov si lahko ogledate tu.

Razlage terminov s specifičnega področja se nato vpišejo v sistem IATE, projekti pa so prav tako objavljeni na spletni strani http://termcoord.eu/.

Skladno z dogovorom med univerzo in generalnim direktoratom Evropskega parlamenta za prevajanje, profesorji skupaj s študenti pripravijo razlage terminov v enem izmed uradnih jezikov EU, ki temelji bodisi na angleščini bodisi na francoščini.

Sistem IATE je bil vzpostavljen leta 2004, od leta 2012 naprej pa pri njegovem dopolnjevanju sodelujejo tudi številni jezikovni oddelki evropskih univerz, ki poučevanje terminologije omogočajo v okviru magistrskih in drugih podiplomskih programov ter raziskovalnih projektov.

Trenutno sistem obsega skoraj devet milijonov terminov in letno zabeleži več kot 70 milijonov poizvedb iz celega sveta.

Več informacij o sodelovanju na področju terminologije na http://bit.ly/TermCoord. Do pogodbe o akademskem sodelovanju med univerzo in EP (v angleščini) pa lahko dostopate na http://bit.ly/AkademskoSodelovanje.