skip to content
 
 
 

Politična področja, na katerih deluje Evropski parlament

 
EU in njene institucije

Ustavne zadeve
Prihodnost unije/Evropska integracija
Medvladna konferenca
Evropski svet
Ustava
Imuniteta in statut poslancev Evropskega
parlamenta
Institucije
Poslovnik Evropskega parlamenta
Pogodbe

Tiskovni arhiv
 
 .
 
Pravosodje in državljanstvo

Evropsko državljanstvo
Pravosodno sodelovanje
Policijsko sodelovanje
Pravice žensk/enake možnosti
Človekove pravice
Državljanske pravice
Temeljne pravice
Priseljevanje
Pravosodje in notranje zadeve
Varuh človekovih pravic
Peticije
Azilna politika
Vizumska politika
Schengen

Tiskovni arhiv
 
 .
 
Zunanji odnosi

Človekoljubna pomoč
Zunanja/mednarodna trgovina
Širitev
Razvoj in sodelovanje
Delegacije
Zunanji odnosi
Varnost in obramba

Tiskovni arhiv
 
 .
Kmetijstvo in ribištvo

Kmetijstvo
Ribištvo

Tiskovni arhiv
 
 .
 
Proračun

Proračun
Nadzor proračuna
Goljufije

Tiskovni arhiv
 
 .
 
Kultura in izobraževanje

Kultura
Izobraževanje
Informacije
Mladi
Šport

Tiskovni arhiv
 
 .
 
Ekonomske in monetarne zadeve

Gospodarske in denarne zadeve
Evro
Obdavčenje
Ekonomska in monetarna unija

Tiskovni arhiv
 
 .
 
Zaposlovanje in socialne zadeve

Socialna politika
Zaposlovanje

Tiskovni arhiv
 
 .
 
Notranji trg in industrija

Konkurenca
Carina
Energija
Industrija
Prosti pretok kapitala
Prosti pretok blaga
Prosti pretok oseb
Prosti pretok storitev
Raziskave in inovacije
Informacijska družba

Tiskovni arhiv
 
 .
 
Regije in promet

Regionalna politika
Turizem
Promet

Tiskovni arhiv
 
 .
 
Zdravje in okolje

Zdravje in okolje
Potrošniki
Okolje
Civilna zaščita
Javno zdravje
Varnost hrane

Tiskovni arhiv
 
 .
 
Tiskovni arhiv
 .