skip to content
 
 
 

Pristojnosti in postopki Parlamenta

 

Evropski parlament si zakonodajno pristojnost deli s Svetom Evropske unije.

@ Evropski parlament

 
Pristojnosti in postopki Parlamenta