skip to content
 
 
 

Slovenski poslanci EP (2004-2009)

Na teh straneh vam predstavljamo vseh sedem slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu. Tukaj lahko najdete njihove življenjepise, naslove, elektronske naslove, delovne odbore ter politične stranke, katerim pripadajo.

 .
 

Dr. Mihael BREJC (EPP-ED/SDS)

Dr. Mihael BREJC
Dr. Mihael BREJC

Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov
Slovenska demokratska stranka

Rojen 1947, doktor organizacijskih znanosti

Dr. Brejc je diplomiral in magistriral iz sociologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, doktoriral pa iz organizacijskih ved na Fakulteti za organizacijske vede v Mariboru. Po končani diplomi je deloval kot predavatelj in dekan na Visoki upravni šoli Univerze v Ljubljani. Kot gost je poučeval na domačih in tujih univerzah. Danes je redni profesor na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, predava pa tudi na Fakulteti za državne in evropske študije. Med letoma

1990 in 1993 je bil direktor Varnostno-informativne službe Ministrstva za notranje zadeve, leta 2000 pa je bil izvoljen na položaj ministra za delo, družino in socialne zadeve. Od leta 2000 do 2004 je bil podpredsednik Državnega zbora Republike Slovenije. Bil je član delegacije DZ RS v parlamentarni skupščini Sveta Evrope, sodeloval je tudi pri delu Konvencije o prihodnosti Evrope. Dr. Brejc je v Slovenski demokratski stranki (SDS) aktiven na številnih področjih, od leta 1995 pa opravlja funkcijo njenega podpredsednika. Maja 2005 je postal predsednik Sveta javnega zavoda Kobilarne Lipica. Med drugim je tudi predsednik Društva slovensko-tajvanskega prijateljstva. Dr. Brejc je poročen in oče dveh otrok. Govori angleško in hrvaško, pasivno pa nemško in francosko. V prostem času igra golf (leta 2005 je bil izvoljen za predsednika Golf kluba Lipica). Smuča in se posveča družini.

Podpredsednik:

Odbor za zunanje zadeve
Pododbor za človekove pravice
Delegacija za odnose z državami Jugovzhodne Azije in združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN)

Namestnik:

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Delegacija pri Parlamentarnem odboru za sodelovanje EU-Rusija

e-pošta: mihael.brejc@europarl.europa.eu  
delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU

www.mihabrejc.si
 

Mojca DRČAR MURKO (ALDE/ADLE/LDS)

Mojca DRČAR MURKO
Mojca DRČAR MURKO

Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo
Liberalna demokracija Slovenije

Rojena 1942, magistra prava

Mojca Drčar Murko je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani, magisterij iz mednarodnega javnega in zasebnega prava pa je leta 1973 dosegla v Zagrebu. Večino delovnega življenja je bila novinarka in dopisnica časnika Delo iz tujine (med letoma 1978 in 1982 iz Bonna, od leta 1989 do 1993 iz Rima in od 1997 do 2004 z Dunaja). Glavno področje njenega pisanja so bili mednarodni odnosi in pravo, ukvarjala pa se je tudi z domačimi temami. Posebno pozornost je posvečala mednarodni politiki majhnih in novih držav s poudarkom na položaju Slovenije in njenih narodnih manjšin v sosednjih državah. Poleg Dela in Teleksa je pisala tudi za druge slovenske časnike in sodelovala v številnih televizijskih oddajah v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in Švici. Med letoma 1984 in 1986 je bila predsednica Častnega sodišča Društva novinarjev Slovenije, v tem obdobju je dejavno sodelovala pri zapisu kodeksa novinarske etike slovenskega društva novinarjev. V osemdesetih letih je delovala v tako imenovanih alternativnih gibanjih v Sloveniji, zlasti v mirovnem in okoljevarstvenem. Mojca Drčar Murko je velika ljubiteljica narave, zlasti slovenskih gora. V prostem času rada kolesari in se potaplja s prijatelji iz kamniškega potapljaškega društva. Govori nemško, angleško, italijansko, francosko in hrvaško. Z možem, umetnostnim zgodovinarjem, imata hčerko Marušo.

 

Poslanka:

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU-Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

Namestnik:

Odbor za regionalni razvoj
Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU-Hrvaška
Delegacija pri evro-sredozemski parlamentarni skupščini

E-pošta in spletna stran:

mojca.drcarmurko@europarl.europa.eu
http://www.drcar-murko.si

Asistenti:

Maja Prelog
Evropski parlament
ASP 09G253
Rue Wiertz 60
B-1047 Bruselj
tel: 0032 (0)2 28 47368
faks: 0032 (0)2 28 49368
e-pošta: mojca.drcarmurko-assistant@europarl.europa.eu

Mateja Poljanšek in Matevž Krivic
Slovenska 29
SI-1000 Ljubljana
tel.: +386 (0)1 20 00 315
faks: +386 (0)1 20 00 311
e-pošta: matejap@lds.si in mkrivic@siol.net

 

Dr. Romana JORDAN CIZELJ (EPP-ED/SDS)  

Dr. Romana 
JORDAN CIZELJ
Dr. Romana JORDAN CIZELJ

Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov
Slovenska demokratska stranka

Rojena 1966, doktorica jedrske tehnike.

Dr. Jordana Cizljeva je diplomirala na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani, smer industrijska elektronika. S študijem je nadaljevala na oddelku za fiziko Fakultete za naravoslovje in tehnologijo, kjer je pridobila naziv magistra jedrske tehnike. S tega področja je nato na Fakulteti za matematiko in fiziko tudi doktorirala. Po diplomi je bila do leta 2004 zaposlena na Odseku za reaktorsko tehniko na Inštitutu Jožef Štefan. Je članica upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško (NEK) in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK. Kot občinska svetnica je delovala v Odboru za finance in Odboru za okolje občine Domžale. Od leta 1998 do 2002 je bila predsednica Nadzornega odbora Občine Domžale. Od leta 2002 do izvolitve v Evropski parlament pa svetnica Občine Domžale. Je predsednica Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, podpredsednica Slovenskega odbora za NATO ter članica številnih drugih odborov in komisij. Dr. Cizljeva govori angleško in nemško, je poročena in mama dveh sinov.

 

Poslanka:

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike

Namestnica:

Odbor za proračun
Delegacija za odnose s Kanado

E-pošta in spletna stran:

romana.jordancizelj@europarl.europa.eu
http://www.rjordancizelj.si

Asistenta:

Viktorija Jeras
Evropski parlament
ASP 05F360
Rue Wiertz 60
B-1047 Bruselj
tel.: +32 (0)2 28 37 280
faks: +32 (0)2 28 49 280
e-pošta: romana.jordancizelj-assistant@europarl.europa.eu

Darko Rudl
Ljubljanska 67
1230 Domžale
tel.: +386 (0)1 724 45 86
faks: +386 (0)1 724 45 87
e-pošta: info@rjordancizelj.si

 

Aurelio JURI (PSE/SD)

Aurelio JURI (PSE/SD)
Aurelio JURI (PSE/SD)

Skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu
Socialni demokrati

Rojen 1949, gimnazijski maturant.

Aurelio Juri je leta 1968 maturiral in se 1969 zaposlil kot carinik, kjer je delal do 1972, ko je pričel opravljati novinarsko delo. Že v letu 1978 je postal član izvršnega sveta Skupščine občine Koper, leta 1986 pa predsednik Skupnosti Italijanov Koper.

Aurelio Juri je svojo aktivno politično pot pričel leta 1989 kot član Centralnega komiteja zveze komunistov Slovenije. Leta 1990 je postal predsednik Skupščine občine Koper. Leta 1994 je zmagal na županskih volitvah v Mestni občini Koper in županoval dve leti. Na parlementarnih volitvah leta 1996 je bil izvoljen v Državni zbor RS, kjer je delo poslanca Državnega zbora opravljal kar 12 let. Med tem je 1996 postal podpredsednik Komisije za lokalno samoupravo DZ RS in podpredsednik Združene liste socialnih demokratov Slovenije (sedaj SD). Prav tako je od 1998 član predsedstva evropskega foruma parlamentarcev za HABITAT in do leta 2004 član predsedstva SD. V oktobru 2008 je zasedel mesto evropskega poslanca v Skupini socialdemokratov v Evropskem parlamentu. Aurelio Juri govori italijansko, špansko in angleško. Z ženo Natašo ima dva otroka, hčerko Saro in sina Luko.

 

Poslanec:

Odbor za proračunski nadzor
Odbor za ustavne zadeve

Namestnik:

Odbor za zunanje zadeve

Naslov in telefon:

Evropski parlament
ASP 13G 352
60, Rue Wiertz
B-1047 Bruselj
tel. +32 2 28 45240
fax:+ 32 2 28 49240

Evropski parlament
LOW T0753
Allee du Prinetmps
BP 10024/F
F-67070 Strasborug Cedex
tel: +33 3 881 75240
fax: +33 3 881 79240

Asistentki v Bruslju:

Lea Iskra
Evropski parlament
ASP 13G354
Reu Wiertz 60
B-1047 Bruselj
Tel.:+32 (0) 2 28 47 240
Fax: +32(0) 2 28 49 240
e-pošta: aurelio.juri-assistant@europarl.europa.eu

Tina Štrafela
Evropski parlament
ASP 13G 352
60, Rue Wiertz
B-1047 Bruselj
tel. +32 2 28 37240
fax:+ 32 2 28 49240
e-pošta: aurelio.juri-assistant2@europarl.europa.eu

 

Jelko KACIN (ALDE/ADLE/LDS)  

Jelko KACIN
Jelko KACIN

Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo
Liberalna demokracija Slovenije

Rojen 1955, univerzitetni diplomirani obramboslovec

Jelko Kacin je bil prvi redni diplomant obramboslovja na Univerzi v Ljubljani. Po diplomi se je zaposlil na občini v Kranju. Bil je namestnik republiškega sekretarja za obrambo in kot minister za informiranje član prve slovenske vlade. Ustanovil je Slovensko tiskovno agencijo in uspešno vodil projekt promocije osamosvojitve Slovenije. Med leti 1994 in 1997 je bil minister za obrambo. Bil je tudi predsednik Odbora za mednarodne odnose v Državnem zboru Republike Slovenije, član skupnega pridružitvenega odbora z evropskim parlamentom ter član slovenske delegacije v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. V letu 2003 je bil imenovan za člana Konvencije o prihodnosti Evrope, dve leti pozneje pa je bil izvoljen za predsednika Liberalne demokracije Slovenije. Prijatelji ga poznajo kot kolesarja, ribiča, potapljača in letalskega maketarja, aktiven pa je tudi v številnih športnih projektih. Jelko Kacin je poročen in je oče dveh sinov.

 

Podpredsednik:

Delegacija pri Parlamentarnem odboru za sodelovanje EU-Moldavija

Poslanec:

Odbor za zunanje zadeve

Namestnik:

Odbor za promet in turizem
Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU-Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija
Delegacija za odnose z državami jugovzhodne Evrope
Delegacija za odnose z Iranom
Delegacija za odnose s Korejskim polotokom

E-pošta in spletna stran:

jelko.kacin@europarl.europa.eu
http://www.kacin.si

Asistent:

Vladimir Đamić
Evropski parlament
ASP 09G257
Rue Wiertz 60
B-1047 Bruselj
tel: +32 (0)2 284 7748
faks: +32 (0)2 284 9748
e-pošta: jelko.kacin-a@europarl.europa.eu

Alja Gabrijel
Slovenska 27
1000 Ljubljana
tel.: +386 (0)1 200 03 13
fax: +386 (0)1 200 03 11
e-pošta: aljag@lds.si

 

Ljudmila NOVAK (EPP-ED/NSi)

Ljudmila NOVAK
Ljudmila NOVAK

Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov
Nova Slovenija

Rojena 1959, profesorica slovenskega in nemškega jezika s književnostjo

Ljudmila Novak je diplomirala iz slovenskega in nemškega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Do leta 1986 je poučevala slovenščino in nemščino na Srednješolskem centru v Murski soboti in v Dekliškem vzgajališču Višnja Gora, kjer je bila tudi vodja šole, nato pa je bila do leta 2004 profesorica na Zavodu za usposabljanje invalidne mladine v Kamniku. Ima tudi FIBO kvalifikacijo za delo z gibalno oviranimi osebami. Do leta 2001 do 2004 je bila županja občine Moravče. Od novembra 2005 je podpredsednica Nove Slovenije. V obdobju poučevanja je bila tudi režiserka in voditeljica dramskih skupin, vodja literarnega krožka in mentorica šolskih glasil. Udeležila se je številnih seminarjev na temo kulture, retorike in dramske igre. Ljudmila Novak je avtorica gledaliških iger, urednica pesniških zbirk ter režiserka v ljubiteljskem gledališču. Od leta 1996 do 2002 je bila predsednica Kulturno izobraževalnega društva Limbar v Moravčah, ponovno do leta 2005 naprej. Koordinirala je številne kulturne prireditve, dobrodelne koncerte in sprejeme. Bila je vodja gostovanj v tujini. V svojem prostem času opravlja tudi civilne poroke. Od leta 1993 do 1996 je bila vodja koordinatorjev zakonskih skupin. Ljudmila Novak govori nemško, hrvaško, angleško in pasivno italijansko. Je poročena in ima tri otroke.

 

Poslanka:

Odbor za kulturo, izobraževanje, mladino, medije in šport
Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU

Podpredsednica:

Odbor za socialne zadeve in izobraževanje

Namestnica:

Odbor za regionalni razvoj
Delegacija za odnose z Mercosurjem

Interesne skupine:

Skupina za družino
Skupina za manjšine
Skupina za invalide

E-pošta in spletna stran:

ljudmila.novak@europarl.europa.eu
http://www.ljudmilanovak.org

Asistenti:

Aleš Rus in Robert Velikonja
Evropski parlament
ASP 10E 111
Rue Wiertz 60
B-1047 Bruselj
tel.: +32 (0) 2 28 47 395
faks: +32 (0)2 28 49 395
e-pošta: ljudmila.novak-assistant@europarl.europa.eu
ljudmila.novak-assistant2@europarl.europa.eu

Robert Ilc
Cankarjeva 11
1000 Ljubljana
tel.: +386 (0)1 251 11 99
fax: +386 (0)1 426 10 92
e-pošta: asistent@ljudmilanovak.org

 

Alojz PETERLE (EPP-ED/NSi)

Alojz PETERLE
Alojz PETERLE

Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov
Nova Slovenija

Rojen 1948, univ. dipl. geograf in zgodovinar

Alojz Peterle je diplomiral iz geografije in zgodovine na Filozofski fakulteti, ima pa tudi diplomo prve stopnje iz ekonomije. Med leti 1975 in 1985 je bil raziskovalec na Urbanističnem inštitutu in nato do leta 1989 svetovalec za varstvo okolja na Zavodu za družbeno planiranje. Bil je predsednik vlade (1990-1992), podpredsednik vlade in zunanji minister (1993-1994) ter zunanji minister (2000). Bil je član številnih odborov in komisij in kot edini izmed novih članic EU član predsedstva Konvencije o prihodnosti Evrope (2002-2003). Od leta 2004 je podpredsednik Zveze evropskih federalistov. Alojz Peterle je bil predsednik Slovenskih krščanskih demokratov (1989-2000) od leta 2000 do 2005 pa predsednik sveta Nove Slovenije. V prostem času se ukvarja s čebelarstvom, letalstvom, tekom na smučeh in je ljubitelj glasbe. Govori angleško, nemško, francosko, italijansko, rusko in srbohrvaško. Je poročen, z ženo Branko imata tri otroke.

 

Poslanec:

Odbor za zunanje zadeve
Pododbor za človekove pravice
Delegacija za odnose z državami Jugovzhodne Azije in združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN)

Namestnik:

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Delegacija pri Parlamentarnem odboru za sodelovanje EU-Rusija

E-pošta in spletna stran:

alojz.peterle@europarl.europa.eu
http://www.peterle.si

Asistent:

Dominik Frelih in Špela Čelik
Evropski parlament
ASP 05F370
Rue Wiertz 60
B-1047 Bruselj
Tel.: +32 (0)2 28 47 638
Fax: +32 (0)2 28 49 638
e-pošta: alojz.peterle-a@europarl.europa.eu